NORIAN regnskapordbook

Vedtekter

Hva betyr Vedtekter?

Vi vil gi deg svaret på det

Vedtekter er et regelverk som utfyller eller presiserer lovens rammer og bestemmelser. Vedtektene inneholder grunnleggende regler for hvordan en organisasjon skal drives. De fungerer som et stiftelsesdokument ved etablering og kan endres i takt med organisasjonens utvikling. Endringer må vedtas på generalforsamling/årsmøte og krever gjerne kvalifisert flertall.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!