NORIAN regnskapordbook

Varsel

Hva betyr Varsel?

Vi vil gi deg svaret på det

Styret skal i god tid før ordinært årsmøte eller generalforsamling varsle eierne om dato for møtet og frist for å melde inn saker som ønskes behandlet på møtet. Varselet kan sendes per epost eller brev

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!