NORIAN regnskapordbook

Varige driftsmidler

Hva betyr Varige driftsmidler?

Vi vil gi deg svaret på det

Langsiktige eiendeler som er anskaffet til bruk i virksomheten og ikke videresalg. Inkluderer materielle eiendeler og immaterielle eiendeler.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!