NORIAN regnskapordbook

Varetelling

Hva betyr Varetelling?

Vi vil gi deg svaret på det

I varetellingen så telles, veies og verdsettes alle fysiske eiendeler. Alle selskaper med lager skal telle varelageret minimum ved årsslutt, da må det settes opp en varetellingsliste der det fremkommer varens art, kvantum, verdi for hver enkelt vare samt summeringskolonne.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!