Våre forvaltere

Ta kontakt med en av våre forvaltere

Våre forvaltere

Ta kontakt med en av våre ansatte

Lars Henrik Moberg

Eiendomsforvalter
Epost: lhm@norian.no
Tlf: 22 91 13 35

Christopher Cudrio

Eiendomsforvalter
Epost: ccu@norian.no
Tlf: 22 91 13 81

Christoffer Egidius

Eiendomsforvalter
Epost: ceg@norian.no
Tlf: 22 91 13 86

Signe Langestrand

Eiendomsforvalter
Epost: signe.langestrand@norian.no
Tlf: 22 91 13 35

Beate Kylstad Larsen

Eiendomsforvalter
Epost: beate.kylstad.larsen@norian.no
Tlf: 22 91 14 25