NORIAN regnskapordbook

Utsatt skattefordel

Hva betyr Utsatt skattefordel?

Vi vil gi deg svaret på det

Utsatt skattefordel oppstår grunnet forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige regler. Disse forskjellene er midlertidige og vil utlignes over tid. Det er skattereduserende (negative) midlertidige forskjeller som gir utsatt skattefordel.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!