NORIAN regnskapordbook

Utsatt skatt

Hva betyr Utsatt skatt?

Vi vil gi deg svaret på det

Utsatt skatt oppstår grunnet forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige regler. Disse forskjellene er midlertidige og vil utlignes over tid. Det er skatteøkende (positive) midlertidige forskjeller som gir utsatt skatt.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!