Skip to main content

NORIAN regnskapordbook

Utbytte

Hva betyr Utbytte?

Vi vil gi deg svaret på det

Utbytte er er den delen av ett selskaps opptjente egenkapital som deles ut til aksjonærene. Utbytte kan kun deles ut i de tilfeller selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet etter Aksjeloven § 3-4. Utbytte skal inntektsføres i det året utbyttet er besluttet utdelt. For personlig aksjonærer vil det si at utbytte fullt ut er skattepliktig det året det er besluttet utdelt, uavhengig om det faktiskt er utbetalt. For aksjonærer som ikke er personlige (selskaper) som faller inn under fritaksmetoden, vil hoveddelen av utbyttet være skattefri. Det skal allikevel inntektsføres 3% av mottatt utbytte, som blir gjenstand for beskatning.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!