NORIAN regnskapordbook

Underskudd til fremføring

Hva betyr Underskudd til fremføring?

Vi vil gi deg svaret på det

Skattemessig underskudd fra tidligere inntektsår som kan avregnes mot fremtidig inntekt

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!