NORIAN regnskapordbook

Tvangsfravikelse

Hva betyr Tvangsfravikelse?

Vi vil gi deg svaret på det

Om leietaker nekter å flytte etter at han har mottatt hevingserklæring, oppsigelse uten å ha protestert på den, eller etter flytteoppfordring når avtaletiden er ute, kan utleier ta kontakt med namsfogden for å få hjelp til å tvangsfravike leietakeren.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!