NORIAN regnskapordbook

Transaksjonsprinsippet

Hva betyr Transaksjonsprinsippet?

Vi vil gi deg svaret på det

Transaksjonsprinsippet er ett av de fem grunnleggende regnskapsprinsippene og er regulert i Regnskapslovens § 4-1 1. ledd (1). Prinsippet går ut på at transaksjoner skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Transaksjonstidspunktet vil typisk være når en vare er overlevert fra selger til kunde. Da er risikoen og kontrollen over varen overlevert kunden, og transaksjonen derfor gjennomført

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!