NORIAN regnskapordbook

Styrevedtak

Hva betyr Styrevedtak?

Vi vil gi deg svaret på det

Styret har kompetanse til å fatte egne vedtak i saker som ikke etter lov eller vedtekter skal behandles og vedtas på årsmøte eller generalforsamling. Styrevedtak bør fattes skriftlig og som en del av et styremøte.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!