Skip to main content

NORIAN Styreportal

NORIAN Styreportal forenkler styrets hverdag ved å samle all informasjon og oppfølging av styrearbeidet på ett sted. I styreportalen finner dere alt dere trenger til å få oversikt og kontroll på styrearbeidet.

NORIAN Styreportal inneholder blant annet:

 • Elektronisk fakturagodkjenning
 • Styremail
 • Økonomioversikt- og rapporter
 • Modul for gjennomføring av styremøter
 • Kundefordeler- og rabatter
 • Oppfølging av vedlikehold
 • Arkivløsning for avtaler og dokumenter
 • Oversikt over eiere og leietakere
 • Elektronisk signeringsløsning
 • Logg inn i styreportalen her
 • Brukerveiledning styreportal

Klar for å bytte forretningsfører?

Ta kontakt for å motta et uforpliktende tibud

Eiendomsbloggen