Skip to main content

NORIAN Styreportal

NORIAN Styreportal forenkler styrets hverdag ved å samle all informasjon og oppfølging av styrearbeidet på ett sted. I styreportalen finner dere alt dere trenger til å få oversikt og kontroll på styrearbeidet.

NORIAN Styreportal inneholder blant annet:

  • Elektronisk fakturagodkjenning
  • Styremail
  • Økonomioversikt- og rapporter
  • Modul for gjennomføring av styremøter
  • Kundefordeler- og rabatter
  • Oppfølging av vedlikehold
  • Arkivløsning for avtaler og dokumenter
  • Oversikt over eiere og leietakere
  • Elektronisk signeringsløsning
  • Logg inn i styreportalen her

Klar for å bytte forretningsfører?

Ta kontakt for å motta et uforpliktende tibud

Eiendomsbloggen