NORIAN regnskapordbook

Styremøte

Hva betyr Styremøte?

Vi vil gi deg svaret på det

Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøte så ofte som det trengs og at det føres protokoll. Hvis styreleder ikke er tilstede skal styret velge en møteleder. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne protokollen.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!