NORIAN regnskapordbook

Styreleder

Hva betyr Styreleder?

Vi vil gi deg svaret på det

Hvert sameie/borettslag/boligaksjeselskap skal ha et styre bestående av én leder og minimum to andre medlemmer. Styrets sammensetning fremgår av vedtektene. Styrelederen skal velges særskilt av årsmøtet/generalforsamlingen.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!