Skip to main content

NORIAN regnskapordbook

Styrehonorar

Hva betyr Styrehonorar?

Vi vil gi deg svaret på det

En godtgjørelse styremedlemmer og styreleder mottar for arbeidet som er gjort i forbindelse med styreverv. Styrehonorar er ikke obligatorisk og det er årsmøtet/generalforsamlingen som fastsetter eventuelt honorar. Normalt fastsettes honoraret i ettertid av gjennomført periode.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!