Spørsmål og svar

You can become a part of NORIAN’s continuous improvements within different processes in an finance department.

Spørsmål fra meglere og selgere

Hvordan bestiller jeg eiendomsopplysninger fra NORIAN?

All bestilling av eiendomsopplysninger fra NORIAN gjøres gjennom https://infoland.ambita.com/ 

Hva er de månedlige felleskostnadene til eiendommen jeg skal selge?

De månedlige felleskostnadene til eiendommen fremgår av våre eiendomsopplysningsbrlev. Dette kan bestilles gjennom https://infoland.ambita.com/ 

Hva inngår i felleskostnadene til eiendommen jeg skal selge?

Hva som inngår i de månedlige felleskostnadene vil som regel fremgå av eiendomsopplysningsbrevet. Ta kontakt med oss på eierskifte@norian.no  eller telefon 22 91 14 86 dersom du har spørsmål til dette.

Hva er andel fellesgjeld i eiendommen jeg skal selge?

Andel fellesgjeld fremgår av eiendomsopplysningsbrevet som bestilles gjennom https://infoland.ambita.com

Hvordan får jeg mer informasjon om eventuell forkjøpsrett?

Informasjon om forskjøpsrett fremgår av eiendomsopplysningsbrevet som bestilles gjennom https://infoland.ambita.com/ 

Hvilke gebyr må betales i forbindelse med eierskifte?

Informasjon om gebyrer i forbindelse med eierskifte fremgår av våre eiendomsopplysningsbrlev som bestilles gjennom https://infoland.ambita.com/ 

Hvordan kontakter jeg eierskifteavdelingen i NORIAN?

Eierskifteavdelingen kan kontaktes på eierskifte@norian.no eller telefon 22 91 14 86

Spørsmål fra beboere

Hvordan setter jeg opp avtalegiro/efaktura?

Dette må du selv opprette i din egen nettbank. I nettbanken din skal du kunne finne forslag til eventuelle betalingsoppdrag du kan opprette avtalegiro eller efaktura for. Ved spørsmål, ta kontakt med banken din.

Hva er fakturagebyr?

Dersom du oppretter efaktura eller avtalegiro slipper du fakturagebyret. Fakturagebyr påløper som følge av merarbeid og kostnader med ordinær postgang.

Hvorfor har jeg fått purregebyr?

Dette vil ofte være skilt ut på en egen linje på fakturaen for felleskostnader. Dersom dette ikke fremgår direkte av fakturaen, dekkes dette inn som en del av de månedlige felleskostnadene. Ta kontakt via eiendom@norian.no dersom du har ytterligere spørsmål til dette.

Hva består felleskostnader av?

De månedlige felleskostnadene som du betaler går til dekning av sameiets/boligselskapets kostnader, som for eksempel felles strøm og oppvarming, betjening av felles lån, vaktmester, renhold og andre leverandøravtaler. Det vil i enkelte tilfeller fremgå nærmere av fakturaen hvilke kostnader som dekkes.

Hvor mye betaler jeg av renter og avdrag på sameiets/borettslagets lån?

De månedlige felleskostnadene som du betaler går til dekning av sameiets/boligselskapets kostnader, som for eksempel felles strøm og oppvarming, betjening av felles lån, vaktmester, renhold og andre leverandøravtaler. Det vil i enkelte tilfeller fremgå nærmere av fakturaen hvilke kostnader som dekkes.

Er det mulig for meg å nedbetale min andel på felleslånet til sameiet/borettslaget?

Individuell nedbetaling av egen andel av sameiets/boligselskapets fellesgjeld (såkalt IN-ordning) krevet en særskilt avtale mellom forretningsfører, sameiet/borettslaget og deg som eier. Ta kontakt med styret i ditt sameie/boligselskap for å avklare om det er opprettet en IN-ordning. Innbetalinger kan gjøres inntil to ganger i året, normalt 1. mars og 1. september (innbetalingsdato avhenger av termindato og avtale). Minimumsbeløp for innbetaling er kr 30.000,-. Ta kontakt med oss på eiendom@norian.no dersom du har spørsmål om individuell nedbetaling av fellesgjeld.

Kan dere sende faktura og viktig informasjon til en annen adresse?

Ta kontakt med oss på eiendom@norian.no med informasjon om ditt navn, sameie/borettslag og seksjonsnummer/andelsnummer på din leilighet.

Jeg er ikke lenger deleier av leiligheten og skal ikke lenger på tilsendt faktura og annen informasjon

Ta kontakt med oss på eiendom@norian.no med informasjon om ditt navn, sameie/borettslag og seksjonsnummer/andelsnummer på din leilighet.

Jeg har leid ut leiligheten min, er det mulig å sende faktura direkte til leietaker?

Faktura for felleskostnader sendes alltid til eier av leiligheten. Vær oppmerksom på at fremleie/utleie av egen seksjon/andel ikke innebærer at man står uten ansvar for hva leietaker/bruker av leiligheten gjør. Seksjonseier vil kunne identifiseres med leietaker og dermed kunne holdes ansvarlig for leietakers handlinger og unnlatelser overfor sameiet og de øvrige seksjonseierne.

Hva er seksjonsnummeret/andelsnummeret/aksjenummeret på min leilighet?

Dette skal fremgå tydelig av dokumentasjon du mottok i forbindelse med kjøp av din leilighet. Ta kontakt med oss på eiendom@norian.no dersom du har spørsmål.

Spørsmål fra styret

Hvem er kontaktpersonen for vårt sameie/borettslag?

Du finner oversikt over kontaktpersoner i Styreportalen under ikonet “kontaktpersoner”.

Hvor logger jeg inn i Styreportalen?

Gå inn på https://norian.on.no/ og logg inn med ditt brukernavn og passord eller registrer deg som ny bruker. Ta kontakt på telefon 22 91 14 86 dersom du ikke får logget deg inn eller registrert deg i Styreportalen.

Hvordan godkjenner jeg faktura for sameiet/boligselskapet vårt?

Godkjenning av faktura skjer gjennom det elektroniske fakturagodkjenningssystemet Flow. Du vil motta melding per epost og eller SMS når det ligger en faktura inne for godkjenning. I Flow vil du kunne se den aktuelle fakturaen, godkjenne eller avvise og eventuelt skrive kommentar til den aktuelle fakturaen.