Smart, Smooth & Safe

Slik gjør NORIAN dere lønnsomme

NORIAN tilbyr de beste prisene i bransjen og yter verdifull rådgivning for å styrke deres virksomhet. Vi ønsker å bidra til endring i deres selskap slik at dere blir stadig mer lønnsomme og tilpasset for både nåværende og fremtidige behov.

Vi oppnår dette ved å utnytte kraften i digitalisering, Intelligent Automatisering, nearshore leveranser og lokal ekspertise med tett kontakt med kunde. Dette gir en suksessfull leveranse, samarbeid og lønnsomhet som er vanskelig å overgå.

Vi tilbyr de beste prisene og høy kvalitet

NORIAN utvikler våre tjenester kontinuerlig for å kunne tilby lavest mulig priser, moderne leveranser og verdifull rådgivning. Vår strategi fokuserer på tre kjerneområder for å sikre stadig utvikling og fremgang;

  • Ansatte (kompetanse, innovasjon, samarbeid, engasjement og kultur)
  • IT-plattform og automatisering (smarte løsninger, robotics med mere)
  • Leveransemodell (hvordan vi arbeider med våre kunder)
bild-jessica

Hva innebærer dette?

Hvilke resultater kan du forvente som kunde av NORIAN?

Alle kunder er unike og har ulike behov. Dette krever et tilpassingsdyktig team som jobber kontinuerlig sammen med deres vikrsomhet for å øke effektiviteten og de operative rutinene. I NORIAN opplever vi at de beste resultatene kommer fra selskaper som er villige til å evaluere og implementere endringer, tilpasse seg til “best practice” og bruker tid på å diskutere fremtidige forbedringer sammen med oss.

Under er noen av resultatene dere kan oppnå ved å bli kunde av NORIAN.

40% Lavere kostnader

40%

35% Prosessforbedring

35%

15% Økt kvalitet

15%

50% Intelligent Automation

50%

Reduser kostnader

NORIANs leveransemodell er basert på nearshore kapasitet som sikrer en best mulig pris for korrekt og oppdatert kompetanse. NORIAN har også lave overhead- og administrasjonskostnader som sikrer et best mulig kostnadsnivå.

Prosessforbedring

Best practice er etablert gjennom vår omfattende erfaring fra ett stort antall kunder. De benytter ulike systemer, driver virksomhet i ulike land og er ulikt organisert. NORIANs kultur og Lean-filosofi sikrer kontinuerlig innovasjon og forbedring for å sikre også fremtidig konkurransekraft.

Kvalitet

NORIAN tilbyr kostnadsbesparelser gjennom stordriftsfordeler av investering i kvalitet, compliance i tillegg til spesialisering. NORIAN har et kvalitetskontrollsystem basert på ISO-standard.

Intelligent Automation

NORIANs I.A.-team har vært en pioneer og er ledende i Europa. Våre erafrene RPA utviklere gjør det mulig for deres selskap å utnytte kraften fra automatisering som øker sitt potensiale hver eneste dag

Er dere klar for å bli mer lønnsomme? La oss ta en prat!

Kontorer

Dere er alltid velkommene til å besøke oss og vi vil gjerne møte dere og diskutere fremtiden.

Ansatte

Du kan alltid kontakte vår salgsansvarlig eller en annen fra vårt team

Vi bistår både små og store virksomheter

Oppdag en ny vei
Kontakt oss