Skip to main content

NORIAN regnskapordbook

Skjøte

Hva betyr Skjøte?

Vi vil gi deg svaret på det

Er et dokument som enten overfører grunneiendom fra en eier til en annen, eller bekrefter at slik eiendomsovergang allerede følger av en kjøpekontrakt. For at den nye eieren skal bli registrert hjemmelshaver i de offentlige eiendomsregistre, må skjøtet tinglyses.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!