NORIAN regnskapordbook

Sikring

Hva betyr Sikring?

Vi vil gi deg svaret på det

Sikring er ett av de fem grunnleggende regnskapsprinsippene og er regulert i Regnskapslovens § 4-1 1. ledd (5). Prinsippet sier at gevinst og tap skal resultatføres i samme periode. Målet med prinsippet er å helt eller delvis nøytralisere inntektsvirkningen av prisendringer.

Små foretak kan fravike fra dette prinsippet

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!