NORIAN regnskapordbook

Sameiebrøk

Hva betyr Sameiebrøk?

Vi vil gi deg svaret på det

Et forholdstall som gir uttrykk for seksjonseierens forholdsmessige eierandel i et eierseksjonssameie. Sameiebrøken benyttes normalt som prinsipp for fordeling av felleskostnader- og inntekter. Sameiebrøken er fastsatt ved opprettelsen (seksjoneringen) av sameiet og kan bare i helt spesielle tilfeller endres eller avvikes. Sameiebrøken kan være basert på ulike forhold, men den vanligste metoden er å bygge basere denne på seksjonenes areal.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!