NORIAN regnskapordbook

Sameie

Hva betyr Sameie?

Vi vil gi deg svaret på det

Begrepet brukes ofte på eierseksjonssameier, men kan også innebære at det er snakk om en annen selskapsform. Et tingsrettslig sameie er regulert av sameieloven og et eierseksjonssameie reguleres av eierseksjonsloven.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!