Robotics

NORIAN har vær en pioneer innen bruk av UiPath RPA-programvare og har robotisert hundrevis av administrative oppgaver på vegne av våre kunder.

Utvikling

Når dere har bestemt dere for å komme i gang med et større eller mindre robotiseringstiltak, er det viktig å få det riktig fra begynnelsen av.

Les mer →

AaaS-løsning

NORIAN tilbyr sikre robotiseringsplattformer på Microsoft Azure som gir best mulig utnyttelse av UiPath-løsningen

Les mer →

Vedlikehold

NORIAN har operasjonsstøtte inkludert i AaaS-løsningen og som del av deres skreddersydde lokale løsning.

Les mer →

UiPath Partner

NORIAN tilbyr UiPath-lisenser for våre lokale løsninger, enten du har egen utvikler eller benytter NORIAN sine.

Les mer→

Robotics

NORIAN has been a pionere utilizing UiPath RPA software and robotized hundreds of administrative tasks on behalf of our customers. You can rely on our experience to make your robotic projects a success
Development

NORIAN provides Consultants and Developers to help you design, plan and develop your robotic projects

Go to →

AaaS solution

NORIAN provides secure robotics platform hosted in Microsoft Azure making the best of UiPAth solutions

Go to →

Maintenance

NORIAN has operations support included in AaaS solution and part of your tailored on-premise solution

Go to →

UiPath Partner

NORIAN offers UiPAth licenses for On-Premise solution, either you have your own developer or utilize NORIAN’s ones

Go to →

Fordelen med robotisering

 • Return of investment oppnås normalt i løpet av måneder
 • Forbedre kvaliteten ettersom roboter ikke kommer i skade for å gjøre feil
 • Roboter arbeider mye raskere enn et menneske og er tilgjengelig 24/7
 • Return of investment oppnås normalt i løpet av måneder
 • Forbedre kvaliteten ettersom roboter ikke kommer i skade for å gjøre feil
 • I stand til å utføre ulike oppgaver
 • Roboter utfører oppgaver som mennesker ikke liker å gjøre
Smart, Smooth & Safe

Klar for fremtiden?

NORIAN benytter en moderne plattform og systemer for å sikre høy tilgjengelighet og automatisering for dere. Omfattende utvikling og endring i regnskapsbransjen er ventet å fortsette og vårt mål er å tilby dere de beste prisene og levere høy kvalitet.

NORIAN hjelper dere

Vi støtter deres automatiseringsstrategi ved å gi råd om vår «best practice». Våre anbefalinger har som mål å passe med og strømlinjeforme deres forretningsmodell. Våre tjenester passer til alle deres behov:

 • Fremme kjennskap om robotisering
 • Evaluere robotiseringspotensiale
 • Forbedre deres prosesser
 • Automatisere pipeline basert på ROI
 • Koding og dokumentasjon
 • Testing og deployering
 • Vedlikehold av roboter
 • Skalerer deres automatisering

Gjør roboter en del av deres team

Med et sterkt fokus på endringsledelse, sørger vi for at overgangen til robotisering i deres organisasjon skjer med forståelse fra de involverte: ledelsen, prosesseiere, IT-avdelingen, til og med deres kunder og partnere.

Vi sørger for at de ansatte i deres selskap blir støttet av vår virtuelle medarbeidere. Deres nye robot vil også føle seg hjemme!

NORIAN er Partner av UiPath

NORIAN har arbeidet med UiPath i flere år og var en av de første Partnerne som implementerte roboter innen økonomitjenester. UiPath er utpekt som ledende innen robotiseringsprogramvare hva angår strategi og markedsandel (The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q4 2019). NORIAN deler vår kompetanse og erfaring for å sikre en vellykket RPA implementering og for å forberede våre kunder på fremtiden.

MENNESKER

NORIAN forenkler din virksomhet slik at deres ansatte kan vokse

NORIAN har et av de mest erfarne robotics-teamene i Europa. Robotteamet består av egne Soultion Consultants som arbeider med design og planlegging av robotiseringsprosjekter sammen med utviklere og vedlikeholds-team. NORIAN tilstreber å ha seg den til enhver tid beste ekspertisen innen Intelligent Automation gjennom;

 • Sterk kultur og høy score på Great Place to Work undersøkelsen
 • NORIAN Academy for opplæring og utvikling av eksisterende ferdigheter
 • UiPath sertifiseringer for alle ansatte
 • Lean organisasjon, lav kompleksitet og profesjonelt
 • R&D prosjekter for å nå nye nivåer i den digitale tidsalder

Vi tilbyr

Utvikling

Når dere har bestemt dere for å komme i gang med større eller mindre robotiseringstiltak, er det avgjørende å få det riktig fra starten.

NORIANs kunder har alltid tilgang til et erfarent prosjektteam som leder prosjektet og yter avtalte leveranser i nært samarbeid med deres prosess-spesialist. NORIANs utviklere er sertifisert av UiPath og vi har utviklet robot-script på denne robotiseringsprogramvaren i fem år.

Når dere har bestemt dere for å iverksette et robotiseringstiltak, lite eller stort, er det viktig å gjøre det riktig fra begynnelsen av.

NORIANs kunder har alltid tilgang til et erfarent prosjektteam som leder prosjektet og yter avtalte leveranser i nært samarbeid med deres prosess-spesialist. NORIANs utviklere er sertifisert av UiPath og vi har utviklet robot-script på denne robotiseringsprogramvaren i fem år.

Reduser kostnader
Spar tid
Økt kvalitet

1. Identifisere mål og prosesser


Begynn med å tenke på hva du vil oppnå. Så fremt oppgaven er rutinebasert og strukturert, er den sannsynligvis en god kandidat for en robot. NORIAN kan bistå i å finne egnede oppgaver i deres organisasjon. Begynn med å etablere klare forretningsmessige mål som dere ønsker å oppnå. Alle ønsker å reduser

Begynn med å få på plass klare, forretningsmessige resultater som dere ønsker å oppnå. Alle ønsker å redusere kostnader, så oppgaver med stort volum er naturligvis gode utgangspunkt. Overtid og forsinkelser i behandlingen indikerer ineffektiv oppgaveflyt som roboter kan hjelpe med å løse. Selv om alle strukturerte og regelbaserte prosesser kan være kandidater for robotisering, er det deres forretningsmessige målsettinger som styrer hva som er best for dere.

Vi kan støtte dere i å evaluere potensielle områder og velge den beste automatiseringsstrategien for deres organisasjon.


2. Analyse og business-case


Videre vil vi at dere verifiserer at oppgavekandidatene deres er egnet for robotisering og at det lages et business-case. Dere vil antakelig evaluere hvor godt inveseringen kaster av seg sammenlignet med tiden dere sparer. NORIAN kan bistå med en innledende oppgavevurdering og business-case kostnadsfritt.

Grunnleggende analyse av potensialet for oppgaveautomatisering er kanskje ikke det mest spennende, men det er nødvendig for å vurdere om det er verdt det, før man forplikter seg endelig. Vi bistår både med innledende vurdering og business-case beregninger kostnadsfritt, ettersom vi mener at dere ikke skal behøve å betale for noe som ikke skal gjøres. De oppgaver som virker lovende og ikke synes å ha noen uoverkommelige hindringer, kan utforskes nærmere i en egen workshop, eller hvis risikoen er akseptabel, ved av implementering av prosjektet


3.Forberedelser og oppsett


Når dere har bestemt dere for å gå videre med prosjektet, trenger det planlegging. Forberedelser blir gjort fra både deres og vår side før våre utviklere kan gå i gang med arbeidet og lage robot-script. Oppgavene vil bli dokumentert i detalj, systemtilgang blir gitt og brukerkonto for robotene og våre utviklere blir etablert. NORIAN leder prosjektet og skaper leveransen.

Forberedelse av prosjektet er mer enn å skissere en Gantt-tabell. Før utviklerende kan sette i gang, må implementeringskravene dokumenteres tydelig, infrastruktur og tilkoblinger må avtales, systemkonto bekreftes med videre. Det kan være risikabelt å glemme de «myke» sidene av prosjektet, gode kommunikasjonskanaler mellom de involverte er avgjørende for en vellykket prosjektgjennomføring.

Det er mange små detaljer som må håndteres. For at prosjektet skal bli vellykket er deres medvirkning avgjørende, men vi er her for å styre og lede prosjektet frem til en vellykket avslutning.


4. Uvikle robot-script


Så snart som dere har kvittert ut på dokumentasjonen vi har laget, kan våre utviklere gå i gang med arbeidet og begynne å utvikle robot-script. Vi vil også avtale hvordan roboten skal rapportere til dere etter hver kjøring og når den planlegges til å arbeide.

5. Testing og godkjenning


Når utviklingen begynner å bli ferdig, vil bi planlegge og gjennomføre en godkjenningstest i samarbeid med deres prosess-spesialist. Når dere har validert testresultatene, vil vi starte å planlegge for neste fase- å starte produksjon med roboten.

6. Robot i produksjon


Ditt nye virtuelle team-medlem er nå klart til arbeid! Vår vedlikeholdsavdeling kan overvåke og vedlikeholde den for dere og du kan lene deg tilbake og nyte at arbeidet blir utført i rapportene dere vil bli tilsendt etter hver kjøring. Du kan også sjekke innimellom fra deres eget dashboard og se tilgjengelighet og statistikk.

Vedlikehold

Når din robot er utviklet trenger du å sikre at den yter som planlagt. Det kan være oppgraderinger av deres programvare, nødvendige endringer i deres prosesser eller forstyrrelser i tilkoblingen som medfører et vedlikeholdsbehov for roboten.

NORIAN tilbyr monitorering og førstelinjesupport for implementerte roboter og dette er inkludert når du kjøper vår AaaS Platform. Så snart et nytt robot-script er implementert og i produksjon, vil vårt vedlikeholdsteam ta vare på deres robot.

.

Live Dashboards
Tilgjengelig brukerstøtte
Trygt og sikkert

Vårt vedlikeholdsteam samarbeider med deres prosess-spesialist i det daglige arbeidet og er alltid støttet av vårt platform-team og våre erfarne utviklere slik at du kan forholde deg til et kontaktpunkt. Svar- og løsningstiden blir oppgitt i våre SLA og avvikshåntering er inkludert i den faste månedlige kostnaden for tjenesten. Vedlikehold kan også tilbys separat for lokale UiPath oppsett.

AaaS-løsning

AaaS-løsning, Automation as a Service (AaaS) er en raskt måte å komme i gang med å benytte robotisering. NORIAN designer automatiseringen sammen med deg som kunde og NORIAN er ansvarlig for robotiseringsplattformen, implementering og vedlikehold. Du behøver ikke utvikle teknisk kompetanse og det er en effektiv og rask utvidelse etter pilotprosjektet siden oppsettet allerede er på plass.
Rask
Enkelt
Trygt

NORIAN Automatiseringsplattform


NORIAN Automation Platform

 • Roboter som kjører på kundespesifikke virtuelle skrivebord i Microsoft Azure datasentre (Nederland)
 • Roboter som opererer i skyen (AaaS) og rapporterer til NORIAN Virtual Robot Supervisor


Sikker forbindelse mellom nettverk

 • Monitorert VPN-forbindelse
 • Benytter Site-to-site eller ikke-menneskelig autentiseringsmetode
 • NORIANs roboter vises som en normal, fjernpålogget bruker i kundens driftsmiljø


Kundenettverk

 • Roboten har kun tilgang til nødvendige systemer og programmer gjennom egne brukernavn og passord
 • Eksisterende kontrollpunkt og retningslinjer for informasjonssikkerhet blir benyttet
 • NORIAN komplimenterer eksisterende revisjonsspor og rapportering

 

NORIANs retningslinjer for informasjonssikkerhet er basert på ISO 27002, detaljert beskrivelse av informasjonssikkerheten er tilgjengelig for våre kunder.

 


UiPath partner

Do you plan several robotic implementations and need to build internal competence and infrastructure it is of most importance that you understand how you create and implement it to not waste money.

NORIAN hjelper våre kunder å bygge deres egne RPA miljø i eksisterende infrastruktur. Dette inkluderer konsulenttjenester, teknisk rådgivning, arkitektur, istallasjoner, diverse opplæring, første implementeringer, teknisk prosjektledelse og brukerstøtte. Kunder kan også anskaffe UiPath lisenser gjennom NORIAN

Eierskap
Skalerbar
Trygg

Lokal installsjon av UiPath robotiseringssoftware gir fleksibilitet til å benytte og utvikle egne ansatte til å implementere og vedlikeholde roboter. For større implementeringsprosjekt er det kanskje også en kostnadsbesparelse ved lokale installasjoner sammenlignet med AaaS-løsning, men det krever også større investering og tid i begynnelsen av prosjektet.

Vi jobber med små og store selskaper