NORIAN regnskapordbook

Revisjon

Hva betyr Revisjon?

Vi vil gi deg svaret på det

En regnskapskontroll som går gjennom og godkjenner de økonomiske forholdene i en virksomhet. Hensikten er å fastslå på en objektiv og faktabasert måte om et regnskap, et system og så videre tilfredsstiller gitte krav.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!