Skip to main content

NORIAN hjelper ditt boligselskap med nye vedtekter og husordensregler

Mange boligselskap har vedtekter som ikke er i tråd med gjeldene lovgivning. Situasjonen innebærer at styret og beboerne må lese boligselskapets vedtekter og gjeldende lovgivning opp mot hverandre for å avklare rettstilstanden. Dette er uheldig for både styret og beboerne, og kan i verste fall føre til tvister internt i boligselskapet.

Vedtektene i tråd med ny eierseksjonslov

Fra 01.01.2018 trådte den nye eierseksjonsloven i kraft. Det er innført en rekke nye bestemmelser i den nye eierseksjonsloven, og styret er ansvarlig for at både regelverk og praksis endres i tråd med den nye loven. Dette innebærer blant annet at samtlige styrer i sameier må:

 • Sette seg inn i reglene i ny eierseksjonslov
 • Gjennomgå og eventuelt endre vedtektene
 • Avklare og eventuelt foreta tilpasninger vedrørende vedlikeholds- og utskiftingsansvar
 • Foreta tilpasning til nye regler om handikapplasser og nye regler om ladeplasser for elbil
 • Foreta øvrige tilpasninger i tråd med den nye eierseksjonsloven
 • Gjennomgå og eventuelt endre husordensreglene
 • Endre praksis som eventuelt er i strid med den nye loven

Vedtekter for borettslag og boligaksjeselskap

Også i borettslag og boligaksjeselskap er gode vedtekter avgjørende for en ryddig og effektiv drift.

Vedtektene i boligaksjeselskaper spiller en særlig viktig rolle, da det i mangel av annen lovgivning på området er svært utfordrende å avklare rettstilstanden og regler for interne forhold. NORIAN anbefaler at vedtektene i alle boligaksjeselskaper oppdateres i tråd med ufravikelige bestemmelser i
borettslagsloven som også gjelder for boligaksjeselskaper, se borettslagsloven §§ 1-5, 4-2, kapittel 5 og omdanningsreglene i § 13-5, jf. borettslagsloven § 1-4. I tillegg bør vedtektene klart og tydelig regulere andre viktige forhold knyttet til slikt som vedlikeholdsansvar, regler om bruksoverlating, styrets oppgaver og fullmakter samt regler om generalforsamlingen.

Generelt bør vedtektene i borettslag og boligaksjeselskaper inneholde bestemmelser om følgende forhold:

 • Eierskap og eierskifte
 • Råderett over egen leilighet
 • Bruksoverlating (langtidsutleie) og korttidsutleie
 • Eiers og boligselskapets ansvar for vedlikehold
 • Søknadsplikt ved endringer som påvirker fellesskapet
 • Eiers ansvar for egenandel ved bruk av boligselskapets felles bygningsforsikring
 • Styrets oppgaver og fullmakter
 • Fordeling av felleskostnader- og inntekter
 • Innkalling og gjennomføring av generalforsamling Gjennomgå og eventuelt endre vedtektene

NORIAN Eiendomsforvaltning utarbeider spesialtilpassede vedtekter for både borettslag og boligaksjeselskaper. Med vår bistand får boligselskapet et regelverk som legger til rette for en ryddig drift, og som gjør at man unngår interne tvister.

Gode vedtekter sikrer god og effektiv drift

Gode vedtekter er avgjørende for å legge til rette for en god og effektiv drift og styring av boligselskapet. Gode vedtekter reduserer også risikoen for misforståelser og tvister internt. Vi kan bistå med gjennomgang av dagens vedtekter og utforming av nye vedtekter både i tråd med gjeldende lovverk og basert på vår kunnskap og erfaring.

Vi hjelper dere gjennom hele prosessen

I tillegg til å utforme konkrete utkast til nye vedtekter, bistår vi dere også med alt av forberedelser og praktisk gjennomføring av årsmøte/generalforsamling der forslag til vedtektsendringer behandles.

Tilbud nye vedtekter

NORIAN anbefaler alle boligsameier å foreta en full gjennomgang av vedtektene. Vi har utarbeidet et fastpristilbud som gir sameiet nye, oppdaterte vedtekter til en rimelig og forutsigbar pris.

For en fastpris på kr. 4.000,- eks. mva. tilbyr Norian følgende:

 • Nye standard vedtekter basert på gjeldende lovgivning og Norians erfaring
 • Standardisert saksfremstilling til årsmøte/generalforsamling der de nye vedtektene skal legges frem og vedtas

Eventuelt ytterligere arbeid med spesialtilpasning av standardvedtektene eller standard saksfremstilling, møter med styret eller deltakelse på ekstraordinært årsmøte/generalforsamling, faktureres etter medgått tid (kr. 990,- eks. mva. per time).

Husordensregler

På samme måte vil vi også etter nærmere avtale kunne gjennomgå og revidere boligselskapets husordensregler, slik at disse dekker de erfaringsmessige typiske behov samt eventuelle spesielle tilpasninger for deres boligselskap etter styrets ønsker og erfaringer.

Kontakt

For bistand eller mer informasjon, kontakt styrets kontaktperson hos NORIAN på e-post: : eiendom@norian.no. Merk e-posten med boligselskapets navn og vedtekter eller husordensregler.

Klar for å bytte forretningsfører?

Ta kontakt for å motta et uforpliktende tilbud!

Eiendomsbloggen