Regnskap

Vi hjelper deg med hele eller deler av økonomifunksjonen, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten.

Regnskap

Vi hjelper deg med hele eller deler av økonomifunksjonen, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten.

Fokuser på din kjernevirksomhet

Regnskapsoppgaver tar tid og flytter fokus bort fra fra din kjernevirksomhet og verdiskapning. Vi sørger for at dere har kontroll på dokumentasjon og overholder lovpålagte frister. Dere får umiddelbar tilgang til rapporter og analyser, og NORIAN gir råd om hvordan dere kan arbeide mer effektivt og ytterligere redusere deres kostnader.

Dere kan velge mellom ulike former for samarbeid; Vi kan utføre alt, dere kan gjøre deler av oppgavene selv eller at vi kun kontrollerer det dere har utført.

Kontakt oss

NORIAN tilbyr fastpriser basert på hva dere ønsker å gjøre selv. Vi kan også tilpasse samarbeidsmodell og ansvar for å utføre ulike oppgaver etter hvert som behovet endrer seg over tid.

NORIAN tilbyr fastpriser basert på hva dere ønsker å gjøre selv. Vi kan også tilpasse samarbeidsmodell og ansvar for å utføre ulike oppgaver etter hvert som behovet endrer seg over tid.

Bokføring
Lønn, reiseregning
og utlegg
Avstemming
Hovedbok
Offentlige
rapportering
Årsoppgjør
Bokføring
Lønn, reiseregning og utlegg
Avstemming
Hovedbok
Offentlige rapportering
Årsoppgjør

Kontakt oss direkte

Har du spørsmål?

+47 22 911 350

info@norian.no

Kontakt oss direkte

Har du spørsmål?

+47 22 911 350

info@norian.no

Det er enkelt å starte

NORIAN tar seg av flytting fra deres tidligere regnskapsbyrå eller fra deres interne regnskapsfører. Benytter dere allerede Tripletex eller Xledger, er det enda enklere. Da behøver vi kun å avklare hvem som gjør hva og vi vil foreslå en effektiv samarbeidsform.

Det er enkelt og trygt å samarbeide med NORIAN

  • Bistand fra personlig regnskapsfører
  • Utnytt mulighetene i de ledende digitale systemene
  • Lett tilgjengelig brukerstøtte og informasjon
  • Høy grad av automatisering og smarte løsninger
  • Kundeportal med fokus på enkelt og sømløst samarbeid
  • Best på pris og høy kvalitet

Høy kvalitet og sikkerhet i leveransene er grunnleggende for NORIAN

NORIAN er autorisert regnskapsførerselskap, medlem av Regnskap Norge og vårt kvalitets- og risikostyringsystem oppfyller ISO-standard.

Når dere beslutter å implementere en endring i deres økonomifunksjon, er vi klare til å begynne vårt samarbeid.

Utvide teksten

NORIAN følger en strukturert oppstartsprosess som er tilpasset kundens størrelse. Det første steget er å bli kjent med dere og selskapet. Deretter går vi inn på detaljene i deres prosesser og foreslår muligens noen smarte løsninger som NORIAN har utviklet. Så snart avtalen er signert, begynner NORIAN å ta over de avtalte oppgaver.

Vi vil gjerne høre fra deg.
Kom i kontakt med oss.

Vi vil gjerne høre fra deg. Kom i kontakt med oss.