Regnskap

NORIAN tar hånd om deres regnskap, lønn og årsoppgjør. Velg ønsket skybasert regnskapssystem og deretter den form for samarbeid som passer best. NORIANs mål er å forenkle din hverdag.

Regnskap, lønn, årsoppgjør og inkasso

Regnskap, lønn, årsoppgjør og inkasso for alle typer virksomheter. Personlig regnskapsfører.

Gå til →

Xledger Partner

Xledger er et skybasert system som passer godt for små, store og internasjonale bedrifter

Gå til →

Rådgivning

Rågivning knyttet til regnskap, lønn, årsoppgjør, rapportering samt systemer, automatisering og implementering

Gå til →

Tripletex Partner

Tripletex er et skybasert regnskapsystem som passer godt for små og mellomstore bedrifter.

Gå til →

Accounting

NORIAN takes care of your accounting, payroll and annual statement. Choose your preferred cloud based software and the type of cooperation that suits you the best. NORIAN goal is to simplify your everyday life
Regnskap, lønn og årsoppgjør

Regnskap, lønn og årsoppgjør for alle typer virksomheter. Personlig regnskapsfører.

Gå til →

Xledger Partner

Xledger er et skybasert system som passer godt for middels store og store bedrifter.

Gå til →

Konsulent

Rågivning knyttet til regnskap, lønn, systemer, automatisering og årsoppgjør.

Gå til →

Tripletex Partner

Tripletex er et skybasert regnskapsystem som passer godt for små og mellomstore bedrifter.

Gå til →

Det er enkelt og trygt å samarbeide med NORIAN.

 • Bistand fra personlig regnskapsfører
 • Utnytt mulighetene i de ledende digitale systemene
 • Lett tilgjengelig brukerstøtte og informasjon
 • Høy grad av automatisering og smarte løsninger
 • Kundeportal med fokus på enkelt og sømløst samarbeid
 • Best på pris og høy kvalitet
Smart, Smooth & Safe

Klar for fremtiden?

Norian benytter en moderne plattform og moderne systemer for å sikre høy grad av tilgjengelighet og automatisering for dere. Den omfattende utviklingen i regnskapsbransjen er ventet å fortsette og vårt mål er å tilby dere de beste prisene og levere høy kvalitet.

Det er enkelt å starte

NORIAN tar seg av flytting fra deres tidligere regnskapsbyrå eller fra deres interne regnskapsfører. Benytter dere allerede Tripletex eller Xledger, er det enda enklere. Da behøver vi kun å avklare hvem som gjør hva og vi vil foreslå en effektiv samarbeidsform.

 • Bokføring
 • Lønn, reiseregning og utlegg
 • Avstemming
 • Hovedbok
 • Offentlige rapportering
 • Årsoppgjør
 • God regnskapsfører skikk
 • Skybaserte systemer
 • Høy automatiseringsgrad
 • Spisskompetanse
 • Kontinuerlig forbedring
 • Skalerbarhet

Vi gir deg råd

NORIAN er din samarbeidspartner i å finne de beste løsningene for din bedrift. Vårt mål er å gjøre hverdagen din enklere, automatisere så mye som mulig og ta hånd om administrative oppgaver knyttet til regnskap, lønn og årsoppgjør.

 • Oppgavelister og rutiner
 • Best practice og effektivitet
 • Implementering av systemer
 • Smarte løsninger og automatieringer
 • Integrasjoner
 • Skattespesialister
 • MVA spesialister
 • Lønnsspesialister
 • Årsoppgjørsspesialister
 • Systemspesialister
FORENKLE HVERDAGEN

Fokuser på din kjernevirksomhet

Regnskapsoppgaver tar tid og flytter fokus bort fra fra din kjernevirksomhet og verdiskapning. Vi sørger for at dere har kontroll på dokumentasjon og overholder lovpålagte frister. Dere får umiddelbar tilgang til rapporter og analyser, og NORIAN gir råd om hvordan dere kan arbeide mer effektivt og ytterligere redusere deres kostnader.

Dere kan velge mellom ulike former for samarbeid; Vi kan utføre alt, dere kan gjøre deler av oppgavene selv eller at vi kun kontrollerer det dere har utført.

RÅDGIVNING

Reduser deres kostnader gjennom rådgivning om system, fagfelt eller prosesser

Norian har bred ekspertise innen regnskap, lønn og årsoppgjør. Spesialister på system og avanserte automatiseringsverktøy vil forenkle din hverdag.

Vi gjennomfører både interne og eksterne sertifiseringsordninger og NORIAN Academy organiserer mange kurs innen ulike tema for å kunne yte de beste rådgivningstjenester til våre kunder. Under Xledger sin partnerdag ble NORIAN kåret til den partner med høyest kompetanseutvikling i 2019.

TRYGT OG SIKKERT

Høy kvalitet og sikkerhet i leveransene er grunnleggende for NORIAN

NORIAN er autorisert regnskapsførerselskap, medlem av Regnskap Norge og vårt kvalitets- og risikostyringsystem oppfyller ISO-standard.

Når dere beslutter å implementere en endring i deres økonomifunksjon, er vi klare til å begynne vårt samarbeid. NORIAN følger en strukturert oppstartsprosess som er tilpasset kundens størrelse. Det første steget er å bli kjent med dere og selskapet. Deretter går vi inn på detaljene i deres prosesser og foreslår muligens noen smarte løsninger som NORIAN har utviklet. Så snart avtalen er signert, begynner NORIAN å ta over de avtalte oppgaver.

Vi tilbyr

Regnskap, lønn, årsoppgjør og inkasso

Som deres regnskapsfører vil NORIAN forenkle hverdagen deres, frigjøre tid og redusere kostnader. Ved å benytte våre løsninger vil du ha tilgang til sanntidsinformasjon, rapporter og analyser til enhver tid. Deres personlige regnskapsfører vil gi råd om ulike tema for å gjøre dere i stand til å arbeide effektivt med oss slik at kostnadene holdes så lave som mulig.

NORIAN tilbyr fastpriser basert på hva dere ønsker å gjøre selv. Vi kan også tilpasse samarbeidsmodell og ansvar for utføre ulike oppgaver etter hvert som behovet endrer seg over tid. Velg den samarbeidsformen som passer dere best.


Regnskap


NORIAN regnskapstjenester kan inkludere alt som trengs for å ha fullstendig oversikt eller vi kan utføre kun de delene du ikke vil gjøre selv.

 • Fakturering
 • Bokføring
 • Prosjekt
 • Varelager
 • Avstemminger
 • Hovedbok
 • Skatt
 • MVA
 • Rapportering
 • Konsulenttjenester

 

Lønn, reiseregning og utlegg

Lønnstjenester i Norian kan skreddersys og inneholde alle lønnsområder eller kun de deler som ønskes satt bort.

 • Personalledelse
 • Reiseregning og utlegg
 • Personaladministrasjon
 • HR support
 • Rapportering
 • Konsulenttjenester


Årsoppgjør og controlling

Tjenester innenfor årsoppgjør inkluderer alle pliktige rapporteringer ihht gjeldende regelverk

 • Skattemelding
 • Balanseregnskap
 • Noter
 • Egenkapitalendringer
 • Store selskaper: likviditetsrapport
 • Morsselskap: konsernregnskap

NORIAN har spesialiserte tjenester og produkter for ulike bransjer som gir ekstra merverdi innen rådgivning, rapportering, system mv. Disse bransjene er;;

 • Eiendom
 • VVS
 • Bygg og anlegg


Inkasso


Norian Inkasso har fokus på å gi likviditet og ta vare på kundenes relasjoner, og mener at betaling bør være friksjonsfritt. Derfor leverer vi helautomatiske tjenester for betalingsoppfølging, inkasso og finansiering.

Vi skal være den mest foretrukne leverandøren for bedrifter innenfor vårt definerte satsningsområde gjennom porteføljeutvikling, kundeutvikling, kompetanse og proaktivt samarbeid.

Tjenesten er levert gjennom Norian Inkasso Powered by Equity Finans AS.

Integrasjoner

Norian er fullt integrert med markedets beste regnskapssystemer. Vi er de eneste i Norge som har en full speiling av restkontro, som gir dine kunder et godt og sannferdig bilde av hva de skylder.

 • Tripletex
 • Xledger
 • 24sevenoffice
 • Microsoft Business Central
 • On Property
 • Med flere

Ta kontakt om du har noen spørsmål om integrasjoner.

Din egen saksbehandler

Hver bedrift som blir kunde av Norian Inkasso får tildelt en saksbehandler som skal hjelpe og rådføre på veien mot bedre likviditet. Saksbehandleren skal sørge for at våre kunder forstår hvordan løsningen fungerer, og setter opp en optimal flyt for påminnelser, purringer, samt inkasso. Den unike løsningen som Norian Inkasso leverer gjør at sluttkunden betaler tidligere.

Vilkår

Norian inkasso leverer tjenester til markedets beste vilkår – No cure, no pay. Norian inkasso kan sende påminnelser, inkassovarsler og følge saken når den går til inkasso.


Regnskap, lønn og inkasso

Rådgivning

Controlling

Rådgivning

NORIAN kan støtte dere i å oppnå bedre kontroll over deres regnskap og kan bistå i å oppnå nye muligheter og implementere endringer som gi økt lønnsomhet.


Økonomistyring


Våre konsulenter kan bistå med å utvikle og implementere løsninger som gir oversikt over regnskapet og sikrer kontroll over økonomien.

 • Økonomisk rapportering
 • Budsjett og prognoser
 • Nøkkeltallsanalyser og rapportering
 • Likviditetsanalyser
 • Stiftelse og avvikling av aksjeselskaper
 • Valg av selskapsform
 • Skattespørsmål


Utleie av personell


Har dere behov for større kapasitet? Vi bistår dere gjerne. Vi har hjulpet flere av våre kunder ved å tilby kortsiktig regnskapssjef, financial controller eller CFO

Ledelses- og administrasjonstjenester


Vårt mål er å forenkle hverdagen for dere. Bli partner med NORIAN og la oss hjelpe dere med ledelses- og administrasjonsoppgaver, smidig og kostnadseffektivt.

 • Administrative tjenester
 • Lønnsadministrasjon
 • Personalledelse
 • Prosjektledelse


Teknologi og digitalisering

 • Implementering
 • Sysrem og teknisk support
 • Automatisering og robotisering
 • Konsulenttjenester

Xledger

Xledger er en skybasert løsning som vil forenkle og forbedre dine regnskap- og økonomiprosesser. Det er ingen store systeminvesteringer, ikke noe vedlikehold eller dyre oppdateringer.

Arbeid smartere og reduser din tidsbruk på regnskap samtidig som du får enkel tilgang til data og rapporter gjennom en browser eller mobil. Xledger gjør at unngår bruk av ulike systemer til timeregistrering, fakturering og regnskap og du vil få totaloversikt og unngå dobbeltarbeid. Vi mener dette er et av de mest lønnsomme grepene du kan gjøre for din virksomhet.

NORIAN er gull-partner av Xledger og ble kåret som den partneren med størst kompetansebygging og flest sertifiseringer i 2019.

NORIAN leverer regnskapstjenester på Xledger for kunder i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Alt i ett system

I Xledger er alle moduler integrert. Det er ikke behov for tilleggsmoduler


Automatisering

I Xledger er en rekke prosesser automatisert. Det betyr at arbeidsdagen blir mer effektiv og du får muligheten til å fokusere på det som er viktig for din bedrift.


Innsikt


I Xledger har du til enhver tid innsikt i den økonomiske situasjonen for bedriften. Data i sanntid. 360 graders oversikt.

Skalerbarhet


Xledger skalerer i takt med bedriftens behov. Din bedrift kan vokse i eksisterende og nye markeder, nasjonalt og globalt, uten å måtte bytte system.

Ekte skybasert ERP


I en ekte skyløsning (SaaS) deler alle på ressursene, men du betaler bare for eget bruk. Xledger ERP er en ekte skyløsning.

Konfigurering


Xledger er et standardsystem med gode muligheter for konfigurering. Du slipper å betale for utvikling og tilpassing

Vi mener Xledger passer ekstra godt for følgende selskaper;

 • Mellomstore selskaper
 • Konsern
 • Nordiske ambisjoner
 • Virksomheter med prosjektfokus
 • Tjenesteforetag


Trygt og Sikkert
Effektiv og Lønnsom
Sanntidsdata

Tripletex

Tripletex er modulbasert, og du velger selv hvilke moduler som kombineres for å passe din bedrifts behov. På den måten passer Tripletex alle – fra de små til de store firmaene.

Norian har vært partner av Tripletex i mer enn 10 år og har bygd opp verdifull kompetanse og erfaring med systemet.


Faktura og regnskap

Denne modulen ligger i bunn for resten av systemet, og er selve kjernen i Tripletex. Med faktura- og regnskapsmodulen har du alltid full kontroll over bedriftens økonomi med et system som er intuitivt, effektivt og fleksibelt. Dere velger selv hvordan fakturaer skal sendes ut, og bokføringen blir effektiv med god hjelp av automatiserte løsninger og elektronisk bilagsmottak.

Fordeler:

 • Alltid oppdatert regnskap
 • God oversikt og kontroll med rapporter og dashboard
 • Mulighet til å føre og betale alle dine regninger i én operasjon
 • Mulighet for å sende ut faktura med EHF, eFaktura, e-post og VIPPS


Lønn og reiseregning


Hvis dere trenger lønn og reiseregning i tillegg til faktura og regnskap er dette modulen for dere. Tripletex’ funksjonelle lønnsmodul sparer bedriften for kostnader og legger til rette for enkle og oversiktlige lønnsutbetalinger som kan utføres av enten bedriftens ansatte eller av regnskapsfører.

Tilpass lønnsutbetaling etter deres behov, og før reiseregninger og ansattutlegg direkte i løsningen.

Fordeler:

 • En fantastisk app som gjør reiseregning, utlegg og kjøregodtgjørelse utrolig enkelt og intuitivt
 • Direkte kobling til Altinn – send A-melding rett fra systemet
 • Automatisk beregning av skatt, feriepenger og arbeidsgiveravgift
 • Ansatte har tilgang til egne lønnsslipper via app med Face ID/Fingerprint ID


Prosjekt og timeføring

Skal bunnlinjen bli noe å glede seg over er det avgjørende at bedriften har total kontroll over timer, utgifter og prosjektstatus med et effektivt prosjektverktøy. Med denne effektive prosjekt- og timeføringsmodulen har dere full oversikt over alle bedriftens prosjekter til enhver tid.

Fordeler:

 • Budsjettering og rapportering på prosjektnivå
 • Dere er alltid oppdatert oversikt over kostnader, inntekter, lønnsomhet og dekningsgrad
 • Fakturagrunnlaget oppdateres automatisk


CRM

Tripletex leverer en moderne og skybasert CRM-modul. Du vil få salgsprognoser, støtte for oppfølging av prospekter, integrasjon mot Google-kalender og salgsrapporter med mer. Med dette verktøyet blir det enkelt for salgsansvarlig å følge med på selgernes daglige arbeid, potensielle salg og faktiske salgstall.

Fordeler:

 • Enkelt å opprette prospekter og oppfølging på kunder og tilbud
 • Selgerne kan integrere CRM-modulen med Google-kalenderen sin
 • Enkel oversikt over dine salgsoppfølginger
 • Egne salgsrapporter, prognoser og budsjettering


Trygt og Sikkert
Effektivt og lønnsomt
Lett tilgjengelig og informasjon i sanntid.
NORIAN ACCOUNTING

Er du klar for en mer effektiv regnskapsbyrå?

Vi jobber med små og store selskaper