Rådgivning

Reduser deres kostnader gjennom rådgivning om system, fagfelt eller prosesser.

Rådgivning

Reduser deres kostnader gjennom rådgivning om system, fagfelt eller prosesser.

NORIAN kan støtte dere i å oppnå bedre kontroll over deres regnskap og kan bistå i å oppnå nye muligheter og implementere endringer som gi økt lønnsomhet.

Våre konsulenter kan bistå med å utvikle og implementere løsninger som gir oversikt over regnskapet og sikrer kontroll over økonomien.

Økonomisk
rapportering
Budsjett og
prognoser
Nøkkeltallsanalyser
og rapportering
Likviditetsanalyser
Skattespørsmål
Stiftelse og avvikling
av aksjeselskaper
Valg av selskapsform
Økonomisk rapportering
Budsjett og prognoser
Nøkkeltallsanalyser og rapportering
Likviditetsanalyser
Skattespørsmål
Stiftelse og avvikling av aksjeselskaper
Valg av selskapsform

Norian har bred ekspertise innen regnskap, lønn og årsoppgjør

Våre spesialister på system og avanserte automatiseringsverktøy er klare til å forenkle din hverdag. Våre spesialister på system og avanserte automatiseringsverktøy er klare til å forenkle din hverdag.

Utvide teksten

Vi gjennomfører både interne og eksterne sertifiseringsordninger og NORIAN Academy organiserer mange kurs innen ulike tema for å kunne yte de beste rådgivningstjenester til våre kunder. Under Xledger sin partnerdag ble NORIAN kåret til den partner med høyest kompetanseutvikling i 2019.

Vi vil gjerne høre fra deg.
Kom i kontakt med oss.

Vi vil gjerne høre fra deg. Kom i kontakt med oss.