NORIAN regnskapordbook

Protokoll

Hva betyr Protokoll?

Vi vil gi deg svaret på det

Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas på årsmøtet eller generalforsamlingen. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for eierne.

Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne protokollen.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!