Personvernerklæring

1. Oversikt over personvern

Generell informasjon

Denne informasjonen vil gi deg en oversikt som er enkel å navigere over hva som vil skje med dine personopplysninger når du besøker denne hjemmesiden. Begrepet «personopplysninger» omfatter alle data som kan benyttes til å identifisere deg personlig. For detaljert informasjon om emnet personvern, vennligst se vår Personvernerklæring, som følger under.

Registrering av personopplysninger på dette nettstedet

Hvem er ansvarlig for registrering av data på dette nettstedet? (dvs. “Behandlingsansvarlig”)?

Dataene på dette nettstedet behandles av operatøren av nettstedet, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig under avsnittet “Informasjon om den ansvarlige” på dette nettstedet.

Hvordan registrerer vi dataene dine?

Vi samler inn data som følge av at du har delt de med oss. Dette kan for eksempel være informasjon du skriver inn i vårt kontaktskjema.

Våre IT-systemer registrerer automatisk andre data når du besøker nettstedet vårt. Disse dataene omfatter hovedsakelig teknisk informasjon (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt nettstedet ble åpnet). Denne informasjonen registreres automatisk når du åpner dette nettstedet.

Til hvilke formål bruker vi dataene dine?

En del av informasjonen genereres for å sikre feilfri levering av nettstedet. Andre data kan brukes til å analysere brukermønstrene dine.

Hvilke rettigheter har du når det gjelder informasjonen din?

Du har rett til å motta informasjon om kilden, mottakerne og formålet med dine arkiverte personopplysninger når som helst uten å måtte betale et gebyr for slike opplysninger. Du har også rett til å kreve at dataene korrigeres eller slettes. Ta gjerne kontakt med oss når som helst under adressen som er oppgitt i avsnittet “Informasjon om den ansvarlige” på dette nettstedet hvis du har spørsmål om dette eller andre personvernrelevante problemstillinger. Du har også rett til å rette en klage til det kompetente tilsynsorganet.

Videre, under visse omstendigheter, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. For nærmere detaljer, vennligst se personvernerklæringen under avsnittet “Rett til å kreve begrensninger i behandlingen.”

Analyseverktøy og verktøy levert av tredjeparter

Det er en mulighet for at nettlesermønstrene dine vil bli statistisk analysert når du besøker dette nettstedet. Slike analyser utføres hovedsakelig med informasjonskapsler og med det vi omtaler som analyseprogrammer. Som regel utføres analysene av nettlesermønstrene dine anonymt; det vil si at nettbruksmønstrene da ikke kan spores tilbake til deg.

Du har muligheten til å protestere mot slike analyser, eller du kan forhindre gjennomføringen ved å ikke tillate bruk av visse verktøy. Hvis du vil ha detaljert informasjon om verktøyene og om alternativene du kan motsette deg, kan du se våre retningslinjer for personvern nedenfor.

2. Tjenesteleverandør og Content Delivery Network (CDN)

Ekstern Tjenesteleverandør

Dette nettstedet driftes av en ekstern tjenesteleverandør (vert). Personopplysninger som samles inn på dette nettstedet er midlertidig lagret på vertens servere. Disse kan omfatte, men er ikke begrenset til, IP-adresser, kontaktforespørsler, metadata og kommunikasjon, kontaktinformasjon, kontaktinformasjon, navn, nettsidetilgang og andre data som genereres via et webområde.

Verten brukes for å oppfylle kontrakten med våre potensielle og eksisterende kunder (GDPR art. 6, 1. avsnitt, bokstav b) og av hensyn til sikker, rask og effektiv levering av våre elektroniske tjenester av en profesjonell leverandør (GDPR art. 6, 1. avsnitt, bokstav f).

Vår vert vil bare behandle dataene dine i den grad det er nødvendig for å oppfylle sine ytelsesforpliktelser og følge våre instruksjoner med hensyn til slike data.

3. Generell informasjon og obligatorisk informasjon

Personvern

Operatørene av dette nettstedet og dets sider tar beskyttelse av dine personopplysninger svært alvorlig. Derfor håndterer vi personopplysningene dine som konfidensiell informasjon og i samsvar med de lovbestemte personvernforskriftene og denne personvernerklæringen.

Når du bruker dette nettstedet, vil en rekke personopplysninger bli samlet inn. Personopplysninger omfatter data som kan brukes til å identifisere deg personlig. Disse retningslinjene for personvern forklarer hvilke data vi samler inn, samt formålene vi bruker disse dataene til. Det forklarer også hvordan, og for hvilket formål informasjonen samles inn.

Vi opplyser deg herved at overføring av data via Internett kan være utsatt for sikkerhetshull. Det er ikke mulig å beskytte data helt mot tredjeparts tilgang.

Informasjon om den ansvarlige parten (“Behandlingsansvarlig” i GDPR)

Parten som er ansvarlig for behandling av data på dette nettstedet er for

Norian Finland:

Norian Accounting Oy
Ohjelmakaari 10
40500 Jyväskylä/Finland
Telephone: +358 9 4245 4520
Email: norian@norian.fi

Norian Tyskland:

Norian Accounting GmbH
Sutelstraße 2
30659 Hannover/Germany
Telephone: Tel: +49 511 33630-0
Email: norian.ge@norian.eu

Norian Litauen:

Norian Accounting UAB
Konstitucijos 21C
Quadrum North
08130 Vilnius/Lithuania
Telephone: +370 52 33 9007
Email: norian@norian.lt

Norian Norge:

Norian Regnskap AS
Rosenkrantz gate 16,
0160 Oslo/Norway
Telephone: +47 22 91 13 50
Email: norian@norian.no

Norian Polen:

Norian Accounting Sp. z o.o.
Grudziądzka 46-48
87-100 Toruń/Poland
Telephone: +48 22 461 2660
Email: norian.pl@norian.eu

Norian Sverige:

Norian Accounting AB
Löfströms Allé 7
172 66 Sundbyberg/Sweden
Telephone: +46 010 214 4188
Email: norian@norian.se

Den Behandlingsansvarlig er den fysiske personen eller den juridiske enheten som alene eller sammen med andre tar beslutninger om formålene med og ressurser for behandling av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).

Utnevnelse av et personvernombud som pålagt ved lov

Vi har utnevnt en ansvarlig person for personvern i vårt selskap som kan kontaktes med alle spørsmål og forslag om personvern.

Vennligst velg kontakten for

Norian Finland:

Norian Accounting Oy
Ohjelmakaari 10
40500 Jyväskylä/Finland
Telephone: +358 9 4245 4520
Email: dataprotection.finland@norian.eu

Norian Tyskland:

Norian Accounting GmbH
Sutelstraße 2
30659 Hannover/Germany
Telephone: +49 511 33630 0
Email: dataprotection.germany@norian.eu

Norian Litauen:

Norian Accounting UAB
Konstitucijos 21C
Quadrum North
08130 Vilnius/Lithuania
Telephone: +370 52 33 9007
Email: dataprotection.lithuania@norian.eu

Norian Norge:

Norian Regnskap AS
Rosenkrantz gate 16,
0160 Oslo/Norway
Telephone: +47 22 91 13 50
Email: dataprotection.norway@norian.eu

Norian Polen:

Norian Accounting Sp. z o.o.
Grudziądzka 46-48
87-100 Toruń/Poland
Telephone: +48 22 461 2660
Email: dataprotection.poland@norian.eu

Norian Sverige:

Norian Accounting AB
Löfströms Allé 7
172 66 Sundbyberg/Sweden
Telephone: +46 010 214 4188
Email: dataprotection.sweden@norian.eu

Tilbakekalling av ditt samtykke til behandling av data

Et bredt spekter av databehandlingstransaksjoner er bare mulig med forbehold om ditt uttrykkelige samtykke. Du kan også tilbakekalle når som helst ethvert samtykke du allerede har gitt oss. For å gjøre dette, alt du trenger å gjøre er å sende oss en uformell melding via e-post. Dette skal være uten at det berører lovligheten av datainnsamling som skjedde før tilbakekallingen.

Rett til å protestere mot innsamling av data i spesielle tilfeller; rett til å protestere mot direkte reklame (art. 21 GDPR)

I TILFELLE DATA BEHANDLES PÅ GRUNNLAG AV ART. 6 PARA. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å PROTESTERE MOT BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER BASERT PÅ GRUNNLAG SOM OPPSTÅR FRA DIN UNIKE SITUASJON. DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. FOR Å BESTEMME DET RETTSLIGE GRUNNLAGET, SOM ENHVER BEHANDLING AV DATA ER BASERT PÅ, VENNLIGST SE DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN. HVIS DU FREMMER EN INNVENDING, VIL VI IKKE LENGER BEHANDLE DINE BERØRTE PERSONOPPLYSNINGER, MED MINDRE VI ER I STAND TIL Å PRESENTERE ET OVERBEVISENDE GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE DATA, SOM OPPVEIER DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER, ELLER HVIS FORMÅLET MED BEHANDLINGEN ER KRAV, UTØVELSE ELLER FORSVAR AV JURIDISKE RETTIGHETER (INNVENDING I HENHOLD TIL ART. 21 PARA. 1 GDPR).

HVIS PERSONOPPLYSNINGENE DINE BEHANDLES FOR Å KUNNE DRIVE DIREKTE ANNONSERING, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å PROTESTERE MOT BEHANDLINGEN AV DINE BERØRTE PERSONOPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SLIK ANNONSERING. DETTE GJELDER OGSÅ PROFILERING I DEN GRAD DET ER TILKNYTTET SLIK DIREKTE ANNONSERING. HVIS DU PROTESTERER, VIL PERSONOPPLYSNINGENE DINE SENERE IKKE LENGER BLI BRUKT TIL DIREKTE REKLAMEFORMÅL (INNVENDING I HENHOLD TIL ART. 21 PARA. 2 GDPR).

Rett til å klage til det kompetente tilsynsorganet

Ved brudd på GDPR har registrerte rett til å fremme en klage til et tilsynsorgan, i medlemslandet der de vanligvis opprettholder sitt bosted, arbeidssted eller på stedet der det påståtte bruddet skjedde. Retten til å fremme en klage gjelder uavhengig av andre administrative eller rettslige prosesser som er tilgjengelige som rettslige virkemidler.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å kreve at vi overleverer data vi automatisk behandler på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en kontrakt overleveres til deg eller en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Hvis du bør kreve direkte overføring av dataene til en annen Behandlingsansvarlig, vil dette bare bli gjort hvis det er teknisk mulig.

SSL- og/ eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel forespørsler du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker dette nettstedet enten et SSL- eller TLS-krypteringsprogram. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling ved å kontrollere om adresselinjen i nettleseren bytter fra “http://” til “https://” og også ved utseendet på låseikonet i nettleserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktivert, kan ikke data du overfører til oss, leses av tredjeparter.

Informasjon om utbedring og sletting av data

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du til enhver tid å kreve informasjon om dine arkiverte personopplysninger, deres kilde og mottakere, samt formålet med behandlingen av dataene dine. Du kan også ha rett til å få dataene rettet eller slettet. Hvis du har spørsmål om dette emnet eller andre spørsmål om personopplysninger, ikke nøl med å kontakte oss når som helst på adressen i avsnittet “Informasjon om den ansvarlige.”

Rett til å kreve behandlingsbegrensninger

Du har rett til å kreve ileggelse av restriksjoner når det gjelder behandling av dine personopplysninger. For å gjøre dette, kan du kontakte oss når som helst på adressen i avsnittet “Informasjon om den ansvarlige.” Retten til å kreve begrensning av behandlingen gjelder i følgende tilfeller:

 • Hvis du skulle bestride riktigheten av dataene dine arkivert av oss, trenger vi vanligvis litt tid til å bekrefte dette kravet. I løpet av den tiden denne undersøkelsen pågår, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.
 • Hvis behandlingen av dine personopplysninger ble/utført på en ulovlig måte, har du muligheten til å kreve begrensning av behandlingen av dataene dine i stedet for å kreve sletting av disse dataene.
 • Hvis vi ikke trenger personopplysningene dine lenger, og du trenger dem til å utøve, forsvare eller kreve juridiske rettigheter, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger i stedet for sletting.
 • Hvis du har reist en innvending i henhold til art. 21 para. 1 GDPR, dine rettigheter og våre rettigheter må veies mot hverandre. Så lenge det ikke er bestemt hvis interesser råder, har du rett til å kreve en begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har begrenset behandlingen av personopplysningene dine, kan disse dataene – med unntak av arkiveringen – bare behandles underlagt ditt samtykke eller å kreve, utøve eller forsvare juridiske rettigheter eller for å beskytte rettighetene til andre fysiske personer eller juridiske enheter eller av viktige offentlige grunner som er sitert av EU eller et medlemsland i EU.

Avvisning av uønskede e-poster

Vi protesterer herved mot bruk av kontaktinformasjon publisert i forbindelse med den obligatoriske informasjonen som skal gis i avsnittet “Informasjon om den ansvarlige» for å sende oss salgsfremmende og informasjonsmateriale som vi ikke uttrykkelig har bedt om. Operatørene av dette nettstedet og dets sider forbeholder seg uttrykkelig rett til å ta rettslige skritt i tilfelle uoppfordret sending av kampanjeinformasjon, for eksempel via SPAM-meldinger.

4. Registrering av data på dette nettstedet

Informasjonskapsler

Våre nettsteder og sider bruker det bransjen refererer til som “cookies”. Informasjonskapsler er små tekstfiler som ikke forårsaker skade på enheten din. De lagres enten midlertidig i løpet av en økt (øktinformasjonskapsler) eller de arkiveres permanent på enheten din (permanente informasjonskapsler). Øktinformasjonskapsler slettes automatisk når du avslutter besøket. Permanente informasjonskapsler forblir arkivert på enheten din til du aktivt sletter dem eller de slettes automatisk av nettleseren din.

I noen tilfeller er det mulig at tredjeparts informasjonskapsler lagres på enheten din når du går inn på nettstedet vårt (tredjeparts informasjonskapsler). Disse informasjonskapslene gjør det mulig for deg eller oss å dra nytte av visse tjenester som tilbys av tredjeparten (f.eks. Google Maps).

Informasjonskapsler har en rekke funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk nødvendige siden visse nettstedsfunksjoner ikke ville fungere i fravær av informasjonskapslene (f.eks. visning av videoer). Formålet med andre informasjonskapsler kan være analyse av brukermønstre eller visning av salgsfremmende meldinger.

Informasjonskapsler som kreves for utførelsen av den elektroniske kommunikasjonstransaksjonen eller for å gi visse funksjoner du vil bruke (f.eks. språkinnstillingsfunksjonen), lagres på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring av informasjonskapsler for å sikre teknisk feilfri og optimalisert levering av operatørens tjenester. Hvis det er bedt om en tilsvarende avtale (f.eks. en avtale om lagring av informasjonskapsler), foregår behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; avtalen kan tilbakekalles når som helst.

Du har muligheten til å sette opp nettleseren din på en slik måte at du vil bli varslet når informasjonskapsler plasseres og å tillate aksept av informasjonskapsler bare i bestemte tilfeller. Du kan også utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt eller aktivere slettefunksjonen for automatisk utryddelse av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Hvis informasjonskapsler deaktiveres, kan funksjonene på dette nettstedet være begrenset.

Hvis informasjonskapsler fra tredjeparter brukes, eller hvis informasjonskapsler brukes til analytiske formål, vil vi varsle deg separat i forbindelse med disse retningslinjene for personvern, og hvis det er aktuelt, be om ditt samtykke.

Samtykke til informasjonskapsler med Cookiebot

Vi bruker verktøyet “Cookiebot” på vår nettside. Leverandøren er Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 København, Danmark.

Når du besøker nettstedet vårt, lagres Cookiebot-informasjonskapsler på sluttbrukerenheten din. Cookiebot gir oss et programvarekonsept som avlaster oss fra behovet for å innhente samtykke til bruk av informasjonskapsler og å spore nettbrukere. Dette gjøres, i henhold til Cybot, i konstant samsvar med EUs direktiv om personvern og elektronisk kommunikasjon 2009/136/EF.

Cookiebot gjør det mulig for oss:

 • Tydelig og spesifikt forklare informasjon om vår bruk av informasjonskapsler.
 • Innhente samtykke fra våre brukere før vi lagrer informasjonskapsler.
 • Gi våre brukere rett til å protestere mot bruk av informasjonskapsler.
 • Tilby våre brukere muligheten til å endre sine preferanser for informasjonskapsler.

Cookiebot selv setter automatisk opp til to informasjonskapsler i nettleseren din når du besøker nettstedet vårt. Den første informasjonskapselen (kalt “CookieConsent”) lagrer samtykket ditt. En annen informasjonskapsel (kalt “CookieConsentBulkTicket”) lagres hvis vi har mer enn ett nettsted og Cookiebot ber om ditt samtykke til å dekke alle våre domener på ditt første besøk på nettstedet vårt (såkalt “bulk samtykke”). Den andre informasjonskapselen lagrer en kryptert nøkkel for å aktivere massesamtykke på tvers av alle våre domener. Alle samtykker registreres automatisk via en sikker SSL-tilkobling og lagres som en sterkt kodet nøkkel. Når du har gitt ditt samtykke, logges følgende data automatisk:

 • IP-nummeret ditt i anonymt skjema (de tre siste sifrene er satt til ‘0’).
 • Dato og klokkeslett for samtykke.
 • Brukeragent i nettleseren.
 • URL-adressen som samtykket ble sendt fra.
 • En anonym, tilfeldig og kryptert nøkkel.
 • Din samtykkestatus, som fungerer som bevis på samtykke.

 

Nøkkel- og samtykkestatusen lagres også i nettleseren din i informasjonskapselen “CookieConsent”, slik at nettstedet automatisk kan lese og følge ditt samtykke i opptil 12 måneder for alle påfølgende sideforespørsler og fremtidige sluttbrukerøkter. Nøkkelen vil bli brukt til å bevise samtykke og for et alternativ for å sjekke om samtykkestatusen som er lagret i nettleseren din, er uendret i forhold til det opprinnelige samtykket sendt til Cybot.

Hvis vi aktiverer tjenestefunksjonen “bulk samtykke” for å muliggjøre samtykke til flere nettsider med ett samtykke fra deg, vil tjenesten også lagre en egen, tilfeldig, unik ID med ditt samtykke. Hvis alle følgende kriterier er oppfylt, lagres denne nøkkelen i kryptert form i informasjonskapselen til tredjepartsleverandøren “CookieConsentBulkTicket” i nettleseren din:

 • Vi har aktivert “bulk samtykke”-funksjonen i vår CookieBot-tjenestekonfigurasjon,
 • du tillater tredjeparts informasjonskapsler via nettleserinnstillinger,
 • du har deaktivert “Ikke spor” via nettleserinnstillingene og
 • du har akseptert alle eller minst visse typer informasjonskapsler hvis du gir ditt samtykke.

Det rettslige grunnlaget for bruk av Cookiebot og databehandling er art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Dette er fordi vi har en legitim interesse at før de enkelte informasjonskapslene fra andre leverandører som vi bruker på nettstedet vårt begynner å behandle data, blir du som en registrerte informert om dette, og at informasjonskapslene bare brukes med ditt samtykke.

Formålet med databehandlingen er at vi handler i samsvar med GDPR og bare bruker informasjonskapsler med din kunnskap og samtykke.

Begge Cookiebot-Cookies utløper automatisk etter 12 måneder fra ditt samtykke og må deretter fornyes. Du kan imidlertid også forhindre at informasjonskapsler lagres på enheten din generelt ved å gjøre riktige innstillinger i nettleseren din. Vær oppmerksom på at hvis du forhindrer at informasjonskapsler lagres i forhold til nettstedet vårt, kan dette bety at du ikke lenger vil kunne bruke alle funksjonene på nettstedet vårt i sin helhet.

Hvis du vil ha mer informasjon om databehandling av Cookiebot, kan du se Cybot Privacy Policy: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

Loggfiler for server

Leverandøren av dette nettstedet og dets sider samler automatisk inn og lagrer informasjon i såkalte serverloggfiler, som nettleseren din kommuniserer til oss automatisk. Informasjonen omfatter:

 • Typen og versjonen av nettleseren som brukes.
 • Det brukte operativsystemet.
 • Henvisning URL.
 • Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang til.
 • Tidspunktet for serverforespørselen.
 • IP-adressen.

Disse dataene registreres på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i teknisk feilfri skildring og optimalisering av operatørens hjemmeside. For å oppnå dette må serverloggfiler registreres.

Kontaktskjema

Hvis du sender forespørsler til oss via vårt kontaktskjema, vil informasjonen i kontaktskjemaet samt eventuell kontaktinformasjon som er gitt der, bli lagret av oss for å håndtere din henvendelse og i tilfelle vi har ytterligere spørsmål. Vi vil ikke dele denne informasjonen uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse dataene er basert på art. 6 para. 1 lit. b GDPR, hvis forespørselen din er relatert til gjennomføring av en kontrakt eller hvis det er nødvendig å utføre pre-kontraktsmessige tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår legitime interesse i effektiv behandling av forespørslene adressert til oss (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) eller på avtalen din(art. 6 para. 1 lit. a GDPR) hvis dette er forespurt.

Informasjonen du har lagt inn i kontaktskjemaet, skal forbli hos oss til du ber oss om å utrydde dataene, tilbakekalle ditt samtykke til arkivering av data eller hvis formålet som informasjonen arkiveres for, ikke lenger eksisterer (f.eks. etter at vi har avsluttet vårt svar på din henvendelse). Dette skal være uten at det berører noen obligatoriske lovbestemmelser – særlig oppbevaringsperioder.

Forespørsel via e-post, telefon, faks eller ticketing-verktøy

Hvis du kontakter oss via e-post, telefon, faks eller ticketing-verktøy, vil forespørselen din, inkludert alle resulterende personopplysninger (navn, forespørsel) bli lagret og behandlet av oss med det formål å behandle forespørselen din. Vi sender ikke disse dataene videre uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse dataene er basert på art. 6 para. 1 lit.b GDPR, hvis forespørselen din er relatert til gjennomføring av en kontrakt eller hvis det er nødvendig å utføre pre-kontraktsmessige tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på ditt samtykke (Art. 6 para. 1 bok. en GDPR) og/eller på våre legitime interesser (Art. 6 para. 1 bok. f GDPR), siden vi har en legitim interesse i effektiv behandling av forespørsler adressert til oss.

Dataene som sendes av deg til oss via kontaktforespørsler, forblir hos oss til du ber oss om å slette, tilbakekalle ditt samtykke til lagringen eller formålet med datalagringsbortfallet (f.eks. etter at forespørselen er fullført). Obligatoriske lovbestemmelser – spesielt lovbestemte oppbevaringsperioder – forblir upåvirket.

5. Vår opptreden på sosiale medier

Databehandling gjennom sosiale nettverk

Vi opprettholder offentlig tilgjengelige profiler i sosiale nettverk. De enkelte sosiale nettverkene vi bruker finner du nedenfor.

Sosiale nettverk som Facebook, LinkedIn etc. kan generelt analysere brukeratferden din grundig hvis du besøker nettstedet deres eller et nettsted med integrert innhold på sosiale medier (f.eks. knapper eller bannerannonser). Når du besøker våre sosiale medier, utløses mange databeskyttelses relevante behandlingsoperasjoner. I detalj:

Hvis du er logget inn på kontoen din på sosiale medier og besøker vår sosiale medier-side, kan operatøren av sosiale medier knytte dette besøket til brukerkontoen din. Under visse omstendigheter kan personopplysningene dine også registreres hvis du ikke er logget inn eller ikke har en konto hos den respektive sosiale medieportalen. I dette tilfellet samles disse dataene for eksempel via informasjonskapsler som er lagret på enheten din eller ved å registrere IP-adressen din.

Ved hjelp av dataene som samles inn på denne måten, kan operatørene av de sosiale medieportalene opprette brukerprofiler der deres preferanser og interesser lagres. På denne måten kan du se interessebasert annonsering i og utenfor din tilstedeværelse på sosiale medier. Hvis du har en konto hos det sosiale nettverket, kan interessebasert annonsering vises på alle enheter du er logget på eller har logget på.

Vær også oppmerksom på at vi ikke kan spore alle behandlingsoperasjoner på sosiale medier. Avhengig av leverandøren kan ytterligere behandlingsoperasjoner derfor utføres av operatørene av sosiale medier. Detaljer finner du i bruksvilkårene og Privacy Policy av de respektive sosiale medier portaler.

Rettslig grunnlag

Våre sosiale medier oppføringer skal sikre bredest mulig tilstedeværelse på Internett. Dette er en legitim interesse i betydningen av art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Analyseprosessene initiert av de sosiale nettverkene kan være basert på ulike rettslig grunnlag som skal spesifiseres av operatørene av de sosiale nettverkene (f.eks. samtykke i henhold til art. 6 para.1 lit. a GDPR).

Ansvar og presisering av rettigheter

Hvis du besøker et av våre sosiale medier (f.eks. Facebook), er vi sammen med operatøren av den sosiale medieplattformen ansvarlige for databehandlingsoperasjonene som ble utløst under dette besøket. Du kan i prinsippet beskytte dine rettigheter (informasjon, korrigering, sletting, begrensning av behandling, dataportabilitet og klage) overfor oss, samt overfor operatøren av det respektive sosiale mediet (f.eks. Facebook).

Vær oppmerksom på at til tross for det delte ansvaret med de sosiale medieportaloperatørene, har vi ikke full innflytelse på databehandlingsoperasjonene til sosiale medier portaler. Vår innflytelse bestemmes av personvernerklæringen hos den respektive leverandøren.

Lagringstid

Dataene som samles inn direkte fra oss via tilstedeværelse på sosiale medier, vil bli slettet fra våre systemer så snart formålet med lagringen bortfaller, du ber oss om å slette dem, du tilbakekaller ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagringen bortfall. Lagrede informasjonskapsler forblir på enheten din til du sletter dem. Obligatoriske lovbestemmelser – spesielt oppbevaringsperioder – forblir upåvirket.

Vi har ingen kontroll over lagringsvarigheten til dataene dine som lagres av de sosiale nettverksoperatørene for egne formål. For mer informasjon, vennligst kontakt de sosiale nettverksoperatørene direkte (f.eks. i deres Privacy Policy, se nedenfor).

Spesifikke sosiale nettverk

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverandøren av denne tjenesten er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebooks uttalelse vil de innsamlede dataene også bli overført til USA og til andre tredjepartsland.

Vi har inngått en avtale med Facebook om delt ansvar for behandling av data (Controller Addendum). Denne avtalen avgjør hvilke databehandlingsoperasjoner vi eller Facebook er ansvarlige for når du besøker Facebook fansiden vår. Denne avtalen kan vises på følgende kobling: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

Du kan tilpasse annonseringsinnstillingene dine uavhengig av hverandre i brukerkontoen din. Klikk på følgende kobling og logg inn: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Detaljer finner du i Facebook Privacy Policy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

XING

Vi har en profil på XING. Leverandøren er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Detaljer om deres håndtering av dine personopplysninger finner du i XING Personvern: https://privacy.xing.com/en/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Vi har en LinkedIn-profil. Leverandøren er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn er sertifisert under EU-US Privacy Shield. LinkedIn bruker informasjonskapsler for annonsering.

Hvis du vil deaktivere LinkedIn-informasjonskapsler for annonsering, kan du bruke følgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan de håndterer dine personlige opplysninger, kan du se LinkedIns Privacy Policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Analyseverktøy og annonsering

Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjonene til nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren av denne tjenesten er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler, som lagres på datamaskinen din, og som muliggjør en analyse av bruken av nettstedet av brukere. Informasjonen som genereres av informasjonskapsler om din bruk av dette nettstedet, overføres vanligvis til en Google-server i USA, der den er lagret.

Lagringen av Google Analytics-informasjonskapsler og utnyttelsen av dette analyseverktøyet er basert på art. 6 avsnitt 1 lit. f GDPR. Operatøren av dette nettstedet har en legitim interesse i analyse av brukermønstre for å optimalisere begge, tjenestene som tilbys på nettet og operatørens reklameaktiviteter. Hvis det er bedt om en tilsvarende avtale (f.eks. en avtale om lagring av informasjonskapsler), foregår behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; avtalen kan tilbakekalles når som helst.

Plugin-modul for nettleser

Du har muligheten til å forhindre arkivering av informasjonskapsler ved å gjøre relevante endringer i innstillingene for nettleserprogramvaren din. Vi må imidlertid påpeke at i dette tilfellet kan du ikke være i stand til å bruke alle funksjonene på dette nettstedet i sin fulle grad. Videre har du muligheten til å forhindre registrering av dataene som genereres av informasjonskapselen og tilknyttet din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) av Google, samt behandling av disse dataene av Google ved å laste ned og installere nettleserens plugin-modul tilgjengelig under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Innvending mot registrering av data

Du har muligheten til å forhindre registrering av dataene dine av Google Analytics ved å klikke på følgende link. Dette vil resultere i plassering av en opt out cookie, som forhindrer registrering av dataene dine under fremtidige besøk på dette nettstedet: Google Analytics deactivation.

Hvis du vil ha mer informasjon om håndtering av brukerdata fra Google Analytics, kan du se Googles personvernerklæring for data på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Demographic parameters provided by Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjonen “demografiske parametere” levert av Google Analytics. Det gjør det mulig å generere rapporter som gir informasjon om alder, pkjønn og interesser for besøkende på nettstedet. Kildene til denne informasjonen er interesserelatert annonsering av Google samt besøksdata hentet fra tredjepartsleverandører. Disse dataene kan ikke tildeles til en bestemt person. Du har muligheten til å deaktivere denne funksjonen når som helst ved å gjøre relevante innstillinger endringer for annonsering i Google-kontoen din, eller du kan generelt forby registrering av dataene dine av Google Analytics som forklart i avsnittet “Innvending mot registrering av data”.

Arkiveringsperiode

Data på bruker- eller hendelsesnivå som er lagret av Google knyttet til informasjonskapsler, bruker-ID-er eller annonse-ID-er (f.eks. DoubleClick-informasjonskapsler, Android-annonserings-ID) vil bli anonymisert eller slettet etter 14 måneder. For detaljer vennligst klikk på følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Hotjar

Dette nettstedet benytter Hotjar. Leverandøren er Hotjar Ltd., Nivå 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (nettside: https://www.hotjar.com).

Hotjar er et verktøy som brukes til å analysere brukermønstrene dine på dette nettstedet. Hotjar tillater oss å for eksempel registrere musen og rulle bevegelser samt ditt klikk. Under denne prosessen har Hotjar også muligheten til å bestemme hvor lenge markøren forble i en bestemt posisjon. Basert på denne informasjonen, Hotjar kompilerer såkalte Heatmaps, som gjør det mulig å bestemme hvilke deler av nettstedet besøkende anmeldelser med preferanse.

Vi er også i stand til å finne ut hvor lenge du har bodd på en side på dette nettstedet og når du dro. Vi kan også finne ut hvilket tidspunkt du suspenderte å gjøre oppføringer i et kontaktskjema (såkalte konverteringstrakter).

Videre kan Hotjar distribueres for å få direkte tilbakemelding fra besøkende på nettstedet. Denne funksjonen tar sikte på forbedring av nettstedstilbudene til nettstedsoperatøren.

Hotjar bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din og lagres av nettleseren din. Deres formål er å gjøre vår nettside presentasjon mer brukervennlig, mer effektiv og sikrere. Disse informasjonskapslene tillater oss å spesielt avgjøre om dette nettstedet ble brukt med en bestemt enhet, eller om funksjonene til Hotjar har blitt deaktivert for den respektive nettleseren. Hotjar-informasjonskapsler forblir på enheten din til du sletter dem.

Du kan sette opp nettleseren din på en slik måte at du vil bli varslet når informasjonskapsler plasseres, og du kan bare tillate informasjonskapsler i visse tilfeller eller utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt, og du kan også aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler ved lukking av nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonene på dette nettstedet være begrenset.

Bruk av Hotjar og lagring av Hotjar-informasjonskapslene er basert på art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i analyse av brukermønstre, for å optimalisere operatørens webtilbud og annonsering. Hvis det er bedt om en tilsvarende avtale (f.eks. en avtale om lagring av informasjonskapsler), foregår behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; avtalen kan tilbakekalles når som helst.

Deaktivering av Hotjar

Hvis du ønsker å deaktivere opptak av data av Hotjar, vennligst klikk på linken nedenfor og følg instruksjonene under linken: https://www.hotjar.com/opt-out.

Husk at du må deaktivere Hotjar separat for hver nettleser og hver enhet.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om Hotjar  og dataene som skal registreres, kan du se Hotjars personvernerklæring under følgende kobling: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Google AdSense (ikke personlig tilpasset)

Dette nettstedet bruker Google AdSense, en annonseinnbyggingstjeneste levert av Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruker Google AdSense i «ikke-personlig»-modus. I motsetning til den personlige modusen er annonsene ikke basert på dine tidligere brukermønstre, og tjenesten genererer ikke en brukerprofil for deg. I stedet bruker tjenesten såkalt «kontekstinformasjon» til å velge annonsene som er lagt ut, slik at du kan se annonsene. De valgte annonsene er derfor basert på din posisjon, innholdet på nettstedet du besøker på det tidspunktet eller søkeordene du bruker. Hvis du vil vite mer om de tydelige forskjellene mellom personlig målretting og målretting som ikke er personlig tilpasset av Google AdSense, klikker du på følgende link: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Vær oppmerksom på at selv bruken av ikke-personlig modus for Google Adsense resulterer i potensiell arkivering av informasjonskapsler. Ifølge Google brukes disse informasjonskapslene til å bekjempe svindel og misbruk. Disse informasjonskapslene forblir på enheten din til du sletter dem.

Bruken av Google Adsense i ikke-personlig modus er basert på Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Vi har en berettiget interesse i analysen av brukermønstre for å kunne optimalisere både, vår webpresentasjon og våre salgsfremmende aktiviteter. Hvis det er bedt om en tilsvarende avtale (f.eks. en avtale om lagring av informasjonskapsler), foregår behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; avtalen kan tilbakekalles når som helst.

Google er sertifisert i samsvar med “EU-US Privacy Shield”. Privacy Shield-avtalen ble utført mellom EU og USA med sikte på å sikre at europeiske databeskyttelsesstandarder overholdes i forbindelse med behandling av data i USA. Alle selskaper som er sertifisert i samsvar med Privacy Shield-forskriftene, forplikter seg til å overholde disse databeskyttelsesstandardene.

Du har muligheten til å justere annonseringsinnstillingene på brukerkontoen din på en selvstendig måte. For å gjøre dette, vennligst klikk på linken nedenfor og logg inn: https://adssettings.google.com/authenticated.

Hvis du vil ha mer informasjon om Googles annonseringsteknologier, kan du klikke
her:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/.

Google Ads and Google Conversion Tracking

Dette nettstedet bruker Google Ads. Google Ads er et nettbasert kampanjeprogram for Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Sammen med Google Ads bruker vi et verktøy som heter Konverteringssporing. Hvis du klikker på en annonse som er publisert av Google, plasseres en informasjonskapsel for konverteringssporingsformål. Informasjonskapsler er små tekstfiler nettleseren plasserer på brukerens datamaskin. Disse informasjonskapslene utløper etter 30 dager og brukes ikke til å identifisere brukere personlig. Hvis brukeren besøker bestemte sider på dette nettstedet og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, vil Google og vi kunne gjenkjenne at brukeren har klikket på en annonse og har blitt koblet til denne siden.

En annen informasjonskapsel tildeles alle Google Ads-kunder. Disse informasjonskapslene kan ikke spores via nettsteder til Google Ads-kunder. Informasjonen som innhentes ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen, brukes til å generere konverteringsstatistikk for Google Ads-kunder som har valgt å bruke konverteringssporing. Brukerne mottar det totale antallet brukere som har klikket på annonsene sine, og som er knyttet til en side som er utstyrt med en tag for konverteringssporing. De mottar imidlertid ikke informasjon som gjør det mulig for dem å identifisere disse brukerne personlig. Hvis du ikke ønsker å delta i sporing, har du muligheten til å protestere mot denne bruken ved å enkelt deaktivere Google Conversion Tracking-informasjonskapselen via nettleseren din under brukerinnstillinger. Hvis du gjør dette, blir du ikke inkludert i konverteringssporingsstatistikken.

Lagring av “Konvertering” informasjonskapsler og bruk av dette sporingsverktøyet er basert på art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i analyse av brukermønstre, for å optimalisere operatørens webtilbud og annonsering. Hvis det er bedt om en tilsvarende avtale (f.eks. en avtale om lagring av informasjonskapsler), foregår behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; avtalen kan tilbakekalles når som helst.

Hvis du vil se mer detaljert informasjon om Google Ads og Googles konverteringssporing, kan du se Googles retningslinjer for personvern på https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Du kan sette opp nettleseren din på en slik måte at du vil bli varslet når informasjonskapsler plasseres, og du kan bare tillate informasjonskapsler i visse tilfeller eller utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt, og du kan også aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler ved lukking av nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonene på dette nettstedet være begrenset.

Google DoubleClick

Dette nettstedet bruker funksjoner i Google DoubleClick. Leverandøren er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (heretter “DoubleClick”).

DoubleClick brukes til å vise deg interessebaserte annonser i Google-nettverket. Annonser kan skreddersys til interessene til betrakteren ved hjelp av DoubleClick.  Annonsene våre kan for eksempel vises i Googles søkeresultater eller i bannere knyttet til DoubleClick.

DoubleClick må kunne gjenkjenne den respektive seeren for å kunne vise interessebasert annonsering til brukere. For dette formålet lagres en informasjonskapsel i brukerens nettleser, hvorfra nettstedene som brukeren besøker, klikk og annen informasjon lagres bak. Denne informasjonen aggregeres til en pseudonym brukerprofil for å vise interessebasert annonsering til vedkommende brukeren.

Bruken av Google DoubleClick foregår av hensyn til målrettede annonseringstiltak. Dette utgjør en legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Hvis det er bedt om en tilsvarende avtale (f.eks. en avtale om lagring av informasjonskapsler), foregår behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; avtalen kan tilbakekalles når som helst.

Du kan angi nettleseren slik at den ikke lenger lagrer informasjonskapsler. Dette kan imidlertid begrense de tilgjengelige funksjonene til nettsteder. Det bør også bemerkes at DoubleClick kan også bruke andre teknologier til å opprette brukerprofiler. Deaktivering av informasjonskapsler garanterer derfor ikke at brukerprofiler ikke lenger vil bli opprettet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du protesterer mot annonsene som vises av Google, kan du se følgende linker: https://policies.google.com/technologies/ads og https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Pixel

For å måle konverteringsfrekvenser bruker dette nettstedet visitor activity pixel på Facebook. Leverandøren av denne tjenesten er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebooks uttalelse vil de innsamlede dataene også bli overført til USA og andre tredjepartsland.

Dette verktøyet gjør det mulig å spore sidebesøkende etter at de er koblet til leverandørens nettsted etter å ha klikket på en Facebook-annonse. Dette gjør det mulig å analysere effektiviteten av Facebook-annonser for statistiske og markedsundersøkelser og for å optimalisere fremtidige annonseringskampanjer.

For oss som operatørene av dette nettstedet er de innsamlede dataene anonyme. Vi er ikke i stand til å komme frem til noen konklusjoner om identiteten til brukerne. Facebook arkiverer imidlertid informasjonen og behandler den, slik at det er mulig å opprette en tilkobling til den respektive brukerprofilen, og Facebook er i stand til å bruke dataene til egne kampanjeformål i samsvar med Facebook Data Usage Policy. for databruk. Dette gjør det mulig for Facebook å vise annonser på Facebook-sider så vel som på steder utenfor Facebook. Vi som operatør av dette nettstedet har ingen kontroll over bruken av slike data.

Bruken av Facebook Pixel er basert på Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i effektive reklamekampanjer, som også inkluderer sosiale medier. Hvis det er bedt om en tilsvarende avtale (f.eks. en avtale om lagring av informasjonskapsler), foregår behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; avtalen kan tilbakekalles når som helst.

I Facebooks retningslinjer for personvern finner du mer informasjon om beskyttelse av personvernet ditt på: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du har også muligheten til å deaktivere remarketingfunksjonen «Egendefinerte publikum» i annonseinnstillingsdelen under  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For å gjøre dette må du først logge inn på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere brukerbasert annonsering av Facebook på nettsiden til European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

HubSpot

Dette nettstedet bruker funksjonene til webanalysetjenesten HubSpot. Leverandøren er HubSpot, Inc. (“HubSpot”). 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA.

HubSpot gjør det mulig for oss å tilpasse brukeropplevelsen på våre nettsteder, starte og administrere markedsføringskampanjer, og for å sikre at vi har relevante data til rådighet. Programvaren samler inn informasjonskapsler og brukerinformasjon.

Lagring av HubSpot Analytics-informasjonskapsler og bruk av dette analyseverktøyet er basert på art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Nettstedet operatøren har en legitim interesse i analyse av brukeratferd for å optimalisere både hans hjemmeside og hans annonsering. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring av informasjonskapsler), utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Nettsidene til HubSpot beskriver også hvordan HubSpot regulerer bruken av personopplysninger i markedsføringskampanjer og generering av kundeemner, inkludert bruk av en prosess som kalles dobbel påmelding. HubSpot deltar i EU-US Privacy Shield-avtalen og Sveits-USA Privacy Shield og er sertifisert for samsvar. Hvis du vil ha mer informasjon om personvern, kan du se HubSpot’s Privacy Policy på: https://legal.hubspot.com/en/privacy-policy.

Dette nettstedet inkluderer også en selvutviklet chatbot (“Ian”) som interaktivt kontaktskjema. Etter samtykke kan følgende informasjon samles inn og behandles videre via HubSpot: Navn/firmanavn/telefonnummer/adresse/e-post.

SurveyMonkey

SurveyMonkey (SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irland) er en leverandør av nettbaserte undersøkelsesløsninger.

Se https://de.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-2.

Det rettslig grunnlaget for behandling av brukernes personopplysninger er art. 6 para. 1 lit. f GDPR, og hvis behandlingen tjener formålet med kontrakten, art. 6 para. 1 lit.b GDPR. Innsamling og lagring av personopplysninger tjener formålet med kontraktsbehandling og deltakelse i en representativ online opinion undersøkelse. Vi har ingen innflytelse på varigheten av lagringen av dataene av Survey Monkey. Personopplysningene skal forbli lagret så lenge kontoen finnes. Ved kansellering av kontoen slettes vanligvis personopplysningene. Den generelle informasjonen (meningsdata) beholdes for å kunne bruke den videre til evaluering av meningsmålinger.

7. Nyhetsbrev

Nyhetsbrev data

Hvis du ønsker å abonnere på nyhetsbrevet som tilbys på dette nettstedet, trenger vi fra deg en e-postadresse samt informasjon som tillater oss å bekrefte at du er eier av den oppgitte e-postadressen og samtykke til mottak av nyhetsbrevet. Ingen ytterligere data skal samles inn eller skal kun samles inn på frivillig basis. Vi skal kun bruke slike data til å sende den forespurte informasjonen og skal ikke dele slike data med tredjeparter.

Behandlingen av informasjonen som inngås i abonnementsskjemaet for nyhetsbrev, skal utelukkende skje på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Du kan tilbakekalle samtykket du har gitt til arkivering av data, e-postadressen og bruken av denne informasjonen for sending av nyhetsbrevet når som helst, for eksempel ved å klikke på koblingen “Avslutt abonnement” i nyhetsbrevet. Dette skal være uten at det berører lovligheten av databehandlingstransaksjoner som har funnet sted til dags dato.

Dataene som er deponert hos oss med det formål å abonnere på nyhetsbrevet, lagres av oss til du avmeldinger nyhetsbrevet eller nyhetsbrevtjenesteleverandøren og slettet fra distribusjonslisten for nyhetsbrevet etter at du har avmelding fra nyhetsbrevet. Data som lagres til andre formål hos oss, forblir upåvirket.

Når du har avmelding fra distribusjonslisten for nyhetsbrev, kan e-postadressen din bli lagret av oss eller nyhetsbrevtjenesteleverandøren i en svarteliste for å forhindre fremtidige utsendesteder. Dataene fra svartelisten brukes bare til dette formålet og ikke slått sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vår interesse i å overholde de juridiske kravene når du sender nyhetsbrev (legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Lagringen i svartelisten er ubestemt. Du kan motsette deg lagringen hvis dine interesser oppveier vår legitime interesse.

MailChimp

Dette nettstedet bruker tjenestene til MailChimp til å sende ut nyhetsbrevene sine. Leverandøren er Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Blant annet er MailChimp en tjeneste som kan distribueres for å organisere og analysere sending av nyhetsbrev. Når du skriver inn data med det formål å abonnere på et nyhetsbrev (f.eks. e-postadressen din), lagres informasjonen på MailChimp-servere i USA.

MailChimp er i besittelse av en sertifisering som er i samsvar med “EU-US-Privacy-Shield”. “Privacy-Shield” er en kompakt mellom EU og USA som har som mål å garantere overholdelse av europeiske databeskyttelsesstandarder i USA.

Med hjelp fra MailChimp-verktøyet kan vi analysere resultatene av våre nyhetsbrevkampanjer. Hvis du åpner en e-post som er sendt via MailChimp-verktøyet, kobler en fil som er integrert i e-posten (et såkalt websignal) til MailChimps servere i USA. Som et resultat kan det avgjøres om en nyhetsbrevmelding er åpnet og hvilke koblinger mottakeren muligens klikket på. Teknisk informasjon registreres også på det tidspunktet (f.eks. tilgangstiden, IP-adressen, typen nettleser og operativsystem). Denne informasjonen kan ikke tildeles til den respektive nyhetsbrevmottakeren. Deres eneste formål er resultatene av statistiske analyser av nyhetsbrevkampanjer. Resultatene av slike analyser kan brukes til å skreddersy fremtidige nyhetsbrev til mottakernes interesser mer effektivt.

Hvis du ikke vil tillate en analyse av MailChimp, må du melde deg av nyhetsbrevet. Vi gir deg en lenke for å gjøre dette i hver nyhetsbrevmelding. Videre kan du også melde deg av nyhetsbrevet rett på nettsiden.

Dataene behandles basert på ditt samtykke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR).  Du kan tilbakekalle ethvert samtykke du har gitt når som helst ved å melde deg av nyhetsbrevet. Dette skal være uten at det berører lovligheten av databehandlingstransaksjoner som har funnet sted før tilbakekallingen.

Dataene som er deponert hos oss med det formål å abonnere på nyhetsbrevet, lagres av oss til du avmeldinger nyhetsbrevet eller nyhetsbrevtjenesteleverandøren og slettet fra distribusjonslisten for nyhetsbrevet etter at du har avmelding fra nyhetsbrevet. Data som lagres til andre formål hos oss, forblir upåvirket.

Når du har avmelding fra distribusjonslisten for nyhetsbrev, kan e-postadressen din bli lagret av oss eller nyhetsbrevtjenesteleverandøren i en svarteliste for å forhindre fremtidige utsendesteder. Dataene fra svartelisten brukes bare til dette formålet og ikke slått sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vår interesse i å overholde de juridiske kravene når du sender nyhetsbrev (legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Lagringen i svartelisten er ubestemt. Du kan motsette deg lagringen hvis dine interesser oppveier vår legitime interesse.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se e-postbrikker for databeskyttelse på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

8. Plugin-moduler og verktøy

YouTube

Dette nettstedet bygger inn videoer av nettstedet YouTube. Nettstedoperatøren er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hvis du besøker en side på dette nettstedet der en YouTube er innebygd, opprettes en tilkobling med YouTube-servere. Som et resultat vil YouTube-serveren bli varslet, hvilke av våre sider du har besøkt.

Videre vil YouTube kunne plassere ulike informasjonskapsler på enheten din. Med hjelp av disse informasjonskapslene vil YouTube kunne få informasjon om nettstedets besøkende. Blant annet vil denne informasjonen bli brukt til å generere videostatistikk med sikte på å forbedre brukervennligheten til nettstedet og for å forhindre forsøk på å begå svindel. Disse informasjonskapslene forblir på enheten din til du sletter dem.

Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din mens du besøker nettstedet vårt, gjør du det mulig for YouTube å tildele surfemønstrene dine direkte til den personlige profilen din. Du har muligheten til å forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din.

Bruken av YouTube er basert på vår interesse i å presentere vårt nettinnhold på en tiltalende måte. I henhold til art. 6 para. 1 lit. f GDPR, er dette en legitim interesse. Hvis det er bedt om en tilsvarende avtale (f.eks. en avtale om lagring av informasjonskapsler), foregår behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; avtalen kan tilbakekalles når som helst.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan YouTube håndterer brukerdata, kan du se personvernreglene for YouTube under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts (lokalt implementert)

Dette nettstedet bruker såkalte web fonts levert av Google for å sikre jevn bruk av skrifter på dette nettstedet. Disse Google-skriftene er lokalt installert slik at en tilkobling til Googles servere ikke vil bli opprettet i forbindelse med dette programmet.

Hvis du vil ha mer informasjon om Google Web Fonts, kan du følge denne linken: https://developers.google.com/fonts/faq og se Googles personvernerklæring for data under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Via en API (Application Programming Interface)bruker dettenettstedet karttjenesten Google Maps. Leverandøren er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For å kunne aktivere bruken av Google Maps-funksjonene må IP-adressen din lagres. Som regel overføres denne informasjonen til en av Googles servere i USA, der den arkiveres. Operatøren av dette nettstedet har ingen kontroll over dataoverføringen.

Vi bruker Google Maps til å presentere nettinnholdet vårt på en tiltalende måte og gjøre stedene som er offentliggjort på nettstedet vårt, enkelt å finne. Dette utgjør en legitim interesse som definert i art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Hvis du vil ha mer informasjon om håndtering av brukerdata, kan du lese Googles personvernerklæring under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Vi bruker “Google reCAPTCHA” (heretter referert til som “reCAPTCHA”) på dette nettstedet. Leverandøren er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er å avgjøre om data som er angitt på dette nettstedet (f.eks. informasjon som er angitt i et kontaktskjema) leveres av en menneskelig bruker eller av et automatisert program. For å finne ut dette analyserer reCAPTCHA oppførselen til besøkende på nettstedet basert på en rekke parametere. Denne analysen utløses automatisk så snart besøkende på nettstedet kommer inn på nettstedet. For denne analysen evaluerer reCAPTCHA en rekke data (f.eks. IP-adresse, tid besøkende på nettstedet eller markøren bevegelser initiert av brukeren). Dataene som spores under slike analyser videresendes til Google.

reCAPTCHA-analysene kjøres helt i bakgrunnen. Besøkende på nettstedet blir ikke varslet om at en analyse er i gang.

Data lagres og analyseres på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Nettstedet operatøren har en legitim interesse i beskyttelse av operatørens nettsteder mot fornærmende automatisert spionasje og mot SPAM. Hvis en respektive samtykkeerklæring er innhentet (f.eks. samtykke til arkivering av informasjonskapsler), vil dataene behandles utelukkende på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. en GDPR. Ethvert slikt samtykke kan tilbakekalles når som helst.

Hvis du vil ha mer informasjon om Google reCAPTCHA, kan du se personvernerklæringen for Google-data og vilkår for bruk under følgende linker: https://policies.google.com/privacy?hl=en og https://policies.google.com/terms?hl=en.