NORIAN regnskapordbook

Permittering

Hva betyr Permittering?

Vi vil gi deg svaret på det

I permitteringslønnsloven defineres permittering som at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, enten dette bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det enkelte tilfellet.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!