Skip to main content

NORIAN regnskapordbook

Periodiseringer

Hva betyr Periodiseringer?

Vi vil gi deg svaret på det

Periodiseringer er regnskapsmessige bokføringer som korrigerer for kostnader og inntekter som kommer på feil periode. Periodisering av inntekter følger opptjeningsprinsippet og periodisering av kostnader følgre sammenstillingsprinsippet. Dette kan f.eks. være forskudd som innbetales fra kunde, der inntekten først er opptjent i påfølgende måned eller omvendt, at en faktura til kunden sendes senere slik at vi må bokføre en inntekt som er opptjent, men ikke fakturert til kunde. På samme måte kan det være kostnader som er forskuddsbetalt, slik som leie av lokaler.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!