Outsourcing

Fokuser på det dere gjør best og sett bort resten. Ta del i NORIANs "best practice" og de kontinuerlig forbedringer vi gjør innen ulike økonomiske prosesser

BPO

NORIAN tilbyr kostnadsbesparelser gjennom stordriftsfordeler og spesialisering

Gå til →

Intelligent Automation

NORIAN tilbyr bred kompetanse og erfaring fra automatisering og smarte løsninger

Gå til →

Rådgivning

NORIAN tilbyr rådgivning basert på vår “best practice” og lange erfaring

Gå til →

ERP systemer

NORIAN tilbyr brukerstøtte, ekspertise og erfaring innen flere ERP systemer

Gå til →

Outsourcing

Fokuser på det dere gjør best og sett bort resten. Ta del i NORIANs "best practice" og de kontinuerlig forbedringer vi gjør innen ulike økonomiske prosesser.
BPO

NORIAN tilbyr kostnadsbesparelser gjennom stordriftsfordeler og spesialisering

Gå til →

Intelligent Automation

NORIAN tilbyr bred kompetanse og erfaring fra automatisering og smarte løsninger.

Gå til →

Konsulent

NORIAN tilbyr konsulenttjenester basert på “best practice” fra lang erfaring.

Gå til →

ERP systemer

NORIAN tilbyr brukerstøtte, ekspertise og erfaring innen flere ERP systemer

Gå til →

NORIAN tilbyr dere den beste prisen og høy kvalitet

 • Høy grad av automatisering og et erfarent I.A-team.
 • Proaktiv kultur med fokus på forbedringer
 • Near Shore leveranser som behersker ditt lokale språk.
 • Lokal ekspertise og kontaktperson
 • Enkelt og smidig samarbeid
 • Trygg og sikker plattform
Smart, Smooth & Safe

Klar for fremtiden?

NORIAN benytter en moderne plattform og systemer for å sikre høy tilgjengelighet og automatisering for dere. Den omfattende utviklingen i regnskapsbransjen er ventet å fortsette og vi arbeider for å tilby dere den beste prisen og levere høy kvalitet.

NORIAN OUTSOURCING

Leveransemodell

NORIAN tilbyr en skalerbar leveransemodell til våre kunder. Et dedikert onshore team håndterer kunderelasjoner og gir råd innen ulike fagområder og system. Selve utførelsen blir håndtert av regnskapsteam nearshore, men ettersom vi har en lang erfaring med vår leveransemodell kan vi også tilby ledende ERP-system ekspertise nearshore, samt utviklere av avansert robot-teknologi.

 • Lean organisasjon og lav kompleksitet
 • Benytter ett administrasjonsverktøy for alle ansatte
 • Effektive støttefunksjoner og levereransemodell
 • Skalerbar opplæring og utvikling av eksisterende ferdigheter

Kontinuerlig forbedring

NORIANs mål er å alltid utvikle våre tjenester og løsninger for våre kunder. Vi benytter en strukturert tilnærming basert på Lean filosofi som tilrettelegger og motiverer alle ansatte til å bidra med innovasjon hver eneste dag. Vi følger opp og belønner alle forbedringer og har implementert mer enn tusen innvoative ideer hvert år

 • Intelligent automation
 • Prosessforbedring
 • Best practise
 • Robotics
 • Dokumentasjon
 • Kvalitet
NORIAN ACADEMY

NORIAN mener kompetanse og kultur er avgjørende

Formålet med Norian Academy er å sikre en strukturert tilnærming til opplæring av nyansatte og å utvikle eksisterende ferdigheter til å være klar for fremtiden. Målet er å bygge en sterk kultur som fokuserer på fag- og systemkomeptanse, kvalitet, samarbeid, innovasjon, proaktivitet og problemløsing for å styrke våre kunder.

NORIAN Academy organiserer tusener av kurs og opplæringer for våre ansatte og vi har utviklet flere sertifiseringsprogrammer internt i vår organisasjon.

ROBOTICS

NORIAN er spesialisert innen Intelligent Automation

NORIAN har utviklet hundrevis av økonomi-roboter og er Gull Partner med UiPath. Kombinasjonen av spesialisert kompetanse innen regnskap og lønn, stor erfaring fra ulike ERP-plattformer og markedsledende robotutviklere er unikt i vår bransje. Vi har standariserte biblioteker med koder og benytter bransjens "best practice" for å lever en effektiv løsningsarkitektur for prosesskrav.

NORIAN metodologi for utvikling og vedlikehold av roboter reduserer kostnader og risiko.

TRYGT OG SIKKERT

NORIAN vektlegger kvalitet og sikkerhet slik at du kan være trygg

NORIAN har utviklet en Informasjonssikkerhetserklæring som beskytter og reduserer risiko for våre kunder. Alle ansatte er opplært til å opptre i henhold til våre retningslinjer i ulike situasjoner.

NORIAN har et kvalitetstyringssystem som sikrer system-, prosess- og produktkvalitet. Målet med kvalitetsstyringsystemet er stadig forbedring av selskapets ytelse. NORIAN har også utviklet et varslingssystem for personvern og vi etterlever GDPR. Det er også en spesialisert gruppefunksjon som sikrer at vi iverksetter nødvendige tiltak ved eventuelle uønskede hendelser. NORIAN har strukturet alle dokumentasjoner i henhold til ISO standard .

Vi tilbyr

Business Process Outsourcing (BPO)

NORIAN tilbyr kostnadsbesparelser gjennom stordriftsfordeler og spesialisering.

Outsourcing gir større fleksibilitet i budsjettering og kontroll ved å muliggjøre betaling for de tjenestene og funksjonene dere trenger og når du trenger dem. Det reduserer også behovet for å ansette og lære opp spesialisert personell, gir tilgang på spesialisert ekspertise og kan redusere kapital, driftskostnadader og risiko.

NORIAN leverer outsourcingtjenester for alle prosesser innen en økonomiavdeling.

Reduser kostnader

Skalerbarhet

Trygt

Kombinasjonen av lokal ekspertise og kundekontakt, “near shore”-leveranser og Intelligent Automation er fundamentet som gir best pris og høy kvalitet. For å sikre innovasjon, utvikling og riktig kompetanse har vi etablert NORIAN Academy for å utvikle våre ansatte, så vel som kulturen i NORIAN. Vi opplever stor utvikling i bransjen og vi er sikre på at endringene vil tilta i årene fremover.

ERP-løsninger

Vårt mål er å utnytte eksisterende automatisering innen et ERP system før man utvikler intelligent automatisering på utsiden av systemet. NORIANs erfaring fra ulike kunder, i ulike land og på ulike ERP-løsninger er verdifullt når vi gir råd om hvordan våre kunder kan utvikle en bærekraftig automatisering for fremtiden.

En markedstrend er at kunder bare outsorcer regnskaps- og lønnstjenester mens ERP-systemet eies av kunden. Dette er også den vanligste løsningen for kunder av NORIAN, men vi tilbyr også kunder å benytte vår Microsoft NAV eller Microsoft AX løsning. NORIAN er også partner med flere skybaserte løsninger og kan gi god pris og brukerstøtte på disse løsningene, slik som Xledger og Tripletex (100% skybasert).

Kompetanse

Smarte løsninger

Automatisering


Lokalt eller skybasert ERP-system eiet av kunden


Som partner med flere ERP-systemleverandører, har NORIAN bygget opp intern ekspertise og brukerstøttefunksjon for å gi effektiv leveranse og oppsett i tilfeller der vi ikke er systemeier. Slike systemer omfatter for eksempel Xledger, Tripletex, Fortnox, ENOVA365, Microsoft, Visma, Baseware og OpusCapita.

Vi har i tillegg et betydelig antall kunder som benytter SAP og IFS og vi har verdifull kompetanse og smarte løsninger utviklet også for disse plattformene.


Lokalt ERP-system eiet av NORIAN


NORIAN har utviklet to ERP-plattformer basert på Microsoft NAV og Microsoft AX. Disse er effektive løsninger som oppfyller nødvendige krav og NORIAN tar hånd om det løpende vedlikeholdet. Hvis du har behov for skreddersydde implementeringer, integrasjoner eller løsninger, har vi erfaring og kompetanse internt eller sammen med våre Microsoft-partnere.

Consulting

NORIAN tilbyr ekspertise og erfaring som det ikke vil være økonomisk fornuftig å holde “in-house” for de fleste bedrifter på lang sikt. I tillegg kan dere styre kostnadene på konsulenttjenester ved å kjøpe akkurat så mye konsulenttjenster fra oss som dere har behov for.

NORIAN har en praktisk tilnærming når vi rådgir våre kunder. Vi vil at du skal oppleve direkte resultater av vår rådgivning og det kan være at vi allerede har utviklet en løsning, for eksempel robotisering, på det området du ønsker bistand. NORIAN har spesialisert på konkrete forbedringer innen økonomiavdelinger (regnskap, lønn, reiseregning og utlegg, anskaffelser etc.) og vi mener vi er spesielt konkurransedyktig i situasjoner der vi allerede har utviklet smarte løsninger hva gjelder gjennomføringshastighet, pris og kvalitet.

Smart

Smooth

Safe

Intelligent Automation

Det har vært en hurtig utvikling innen automatisering i løpet av det siste tiåret og trenden vil bare øke i fremtiden. NORIAN har et av de mest erfarene teamene for utvikling av roboter i Europa og vår erfaring og kompetanse øker hver dag med nye, intelligente løsninger for å automatisere nye oppgaver innen en økonomiavdeling.

Kombinasjonen av fag-, prosess- og ERP-spesialister sammen med vår avdeling for Intelligent Automation gjør oss trygge på at NORIAN vil være en bransjeleder med betydelig innovasjon i fremtiden.

Smart

Smooth

Safe

Vi jobber med små og store selskaper