Hva kreves av deg ved outsourcing av regnskap?

I denne guiden får du et innblikk i de mest sentrale forholdene å ta hensyn til i denne prosessen, både under planlegging, i oppstart og i driftsfase i samarbeid med den nye leverandøren.

Laste ned