NORIAN regnskapordbook

Opptjent egenkapital

Hva betyr Opptjent egenkapital?

Vi vil gi deg svaret på det

Ett selskaps egenkapital består av innskutt egenkapital og opptjent egenkapital. Opptjent egenkapital er den delen av egenkapitalen som består av akkumulert overskudd som holdes igjen i virksomheten og som ikke utdeles til eierne gjennom utbytte.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!