Skip to main content

NORIAN regnskapordbook

Opptjeningsprinsippet

Hva betyr Opptjeningsprinsippet?

Vi vil gi deg svaret på det

Opptjeningsprinsippet er ett av de fem grunnleggende regnskapsprinsippene og er regulert i Regnskapslovens § 4-1 1. ledd (2). Prinsippet går ut på at inntekter skal resultatføres når de er opptjent.

Opptjeningspunktet vil i de fleste tilfeller ved salg av varer være det samme som transaksjonstidspunktet. Dette er når varen og dermed også risikoen er overlevert fra selger til kunde.

Det vil i tilfeller være at opptjeningstidspunktet ikke er på samme tid som transaksjonstidspunktet. Dette fordi opptjeningsprinsippet også må ses i sammenheng med sammenstillingsprinsippet, som sier at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!