NORIAN regnskapordbook

Omløpsmidler

Hva betyr Omløpsmidler?

Vi vil gi deg svaret på det

Omløpsmidler er den delen av en virksomhets eiendeler som ikke er anskaffet til var eie eller bruk. Typiske omløpsmidler er betalingsmidler, varelager, kundefordringer og andre fordringer som forfaller i løpet av 1 år. Omløpsmidler skal vurdere etter laveste verdis prinsipp, det vil si lavest av virkelig verdi og anskaffelseskost.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!