Om NORIAN

Formål og visjon

NORIAN er en tjenesteleverandør innen regnskap, lønn, eiendomsforvaltning og automatisering med mål om å levere smartere og raskere tjenester til våre kunder. Vi styrker våre kunders konkurransekraft med høy kvalitet og markedets beste priser. Dette gjør vi gjennom vår unike leveransemodell og en høy grad av automatisering. NORIANs fundament er å ha de beste menneskene i markedet og en sterk kultur basert på innovasjon, samarbeid og engasjement for våre kunder. NORIAN forenkler regnskap og lønn, og vi er stolte av det vi gjør og oppnår.

Vi ønsker å være en langsiktig partner som hjelper med å etablere ett godt fundament for økt effektivitet og lønnsomhet.

Menneskene i NORIAN

NORIAN har bygget en sterk og konkurransedyktig kultur tuftet på kunden i fokus, kompetanse, kvalitet, samarbeid, innovasjon, proaktivitet og engasjement, interkulturell kommunikasjon og behov for raske endringer. Vi har etablert NORIAN Academy for å sikre en strukturert tilnærming til opplæring av nye ansatte og å utvikle eksisterende ferdigheter for å møte fremtiden. Målet er å styrke våre kunder, gjøre dem mer lønnsomme og forenkle deres hverdag.

NORIAN søker å være den mest attraktive arbeidsgiveren i bransjen og vi benytter Great Place to Work for å måle dette gjennom den velkjente Trust Index. Vi har økt våre resultater betydelig de siste årene og i 2019 oppnådde vi sertifisering som et Great Place to Work.

Historie

NORIAN har en lang historie og fikk våre første kunder på slutten av 1990-tallet. Dagens selskapsstruktur ble formelt etablert 1. september 2017 da NORIAN ble skilt ut fra OpusCapita. Virksomheten ble samtidig kjøpt av det norske PE-fondet Longship sammen med Husvika AS (eid av CEO i NORIAN, Knut Anders Opstad). I 2018 ble det etablert en partnermodell der flere ansatte med ledende stillinger eller spesiell ekspertise også ble eiere av aksjer i NORIAN. I 2021 ble Norian en del av ECIT AS.

Internasjonalt har NORIAN 14 kontorer i 6 ulike land og omlag 600 ansatte. Vi samarbeider tett på tvers av land og avdelinger og deler støttefunksjoner, systemer, ekspertise, retningslinjer og kultur. NORIAN har omtrent 1500 kunder, både små og store selskaper i et bredt utvalg av bransjer.

A part of ECIT

I 2021 ble Norian en del av ECIT AS. ECIT er et børsnotert konsern med over 2200 ansatte, og tilstedeværelse i 10 land. ECIT er en totalleverandør av IT og Økonomitjenester, og tilbyr kunder hjelp med regnskap, lønn, HR, IT-drift, forretningsløsninger, print, selskapsetablering, juridiske tjenester og inkasso.