NORIAN regnskapordbook

Noter

Hva betyr Noter?

Vi vil gi deg svaret på det

Noter er utfyllende opplysninger på vesentlige poster i resultatregnskapet og balansen. Minimumskrav for noteopplysninger avhenger av størrelsen på foretaket (små/øvrige) foretak.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!