NORIAN regnskapordbook

Midlertidige forskjeller

Hva betyr Midlertidige forskjeller?

Vi vil gi deg svaret på det

Det er forskjellige vurderingsregler skattemessig og regnskapsmessig på enkelte områder. Dette fører til forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat og balanse. Her skiller man mellom permanente og midlertidige forskjeller. De midlertidge forskjellene vil utlignes over tid, og vil enten være skatteøkende eller skattereduserende. Eksempler på midlertidige forskjeller kan være vurdering av varebeholdning, kundefordringer og avskrivninger

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!