NORIAN regnskapordbook

Midlertidige forskjeller - skatteøkende

Hva betyr Midlertidige forskjeller – skatteøkende?

Vi vil gi deg svaret på det

Skatteøkende, også kalt positive midlertidige forskjeller kan oppstå på to måter. Enten som følge av at man får høyere skattemessig fradag enn regnskapsmessig fradrag i en periode. Eller at man skattemessig inntektsfører i en senere periode enn hva man gjør regnskapsmessig. De positive midlertidige forskjellene fører til høyere skatt i perioden.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!