NORIAN regnskapordbook

Merverdiavgift (MVA)

Hva betyr Merverdiavgift (MVA)?

Vi vil gi deg svaret på det

Merverdiavgift er det man kaller en forbruksavgift, og tillegges de fleste varer og tjenester i alle ledd hvor det foregår et salg. Enkelt fortalt kan man si at alle som selger varer og tjenester med merverdiavgift krever dette inn på vegne av staten fra sine kunder.

Alle næringsdrivende som har merverdiavgiftspliktig omsetning på over kr 50 000 skal søke om registrering i merverdiavgiftsregisteret. Hva som er merverdiavgiftspliktg omsetning og grunnlaget for beregningen av omsetningen fremkommer av Mervediavgiftsloven Kapittel 3 og 4.

Virksomheter som er registert i merverdiavgiftsregisteret har krav på fradrag for merverdiavgift på de fleste kjøp av varer og tjenester til bruk i virksomheten. Hvilke anskaffelser som er fradragsberretiget og begrensninger i fradragene er regulert i Merverdiavgiftsloven Kapittel 8.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!