NORIAN regnskapordbook

Likviditetsgrad II

Hva betyr Likviditetsgrad II?

Vi vil gi deg svaret på det

Likviditetsgrad 2 presenteres ved bruk av følgende formel:

(Omløpsmidler – varelager) / Kortsiktig gjeld

Formelen viser forholdet mellom de mest likvide omløpsmidlene og kortsiktig gjeld. Aktuelt nøkkeltall for virksomheter med varelager. Den viser hvor god den kortsiktige likviditeten i virksomheten er.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!