NORIAN regnskapordbook

Likviditetsgrad I

Hva betyr Likviditetsgrad I?

Vi vil gi deg svaret på det

Likviditetsgrad 1 presenteres ved bruk av følgende formel:

Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Formelen viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Den viser en virksomhets evne til å gjøre opp kortsiktig gjeld. Tallet bør helst være over 2 for å til en hver tid kunne dekke løpende forpliktelser og for å ha en “likviditetsreserve”.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!