HMS

Lettstyrt har levert styreverktøy til boligselskap siden 2012 og har i dag flere hundre kunder.
HMS er ikke valgfag og med vår portal er styret sikre på at minimumskravet er dekket samt at styret jobber så enkelt og effektivt som mulig.

Som kunde av Norian Regnskap AS får dere 25% rabatt på abonnementet og «Ferdig oppsatt HMS-plan». Priser under er inkl mva.

Abonnement: 7,5 kr/mnd/seksjon
(Minstepris pr boligselskap er 250 kr/mnd og makspris er 1.500 kr/mnd)

Etablering og HMS-plan ferdig satt opp:

Vi legger inn oppgavene som dekker minimumskravet styret må etterleve. Boligselskap er underlagt samme lov som virksomheter, omfanget vil være mindre omfattende.
Alle oppgaver kommer med beskrivelser for hva som skal gjøres. Det ligger dokumentmaler og digitale sjekklister klare til utfylling knyttet til de respektive oppgavene (f.eks. risikovurdering og HMS-runde/revisjon).
Intervaller for gjennomføring av oppgavene vises i HMS-kalenderen.
Vi legger også inn oppfølgingspunkter for kontroller av diverse anlegg i bygningsmassen (også de som utføres av eksterne leverandører) til det enkelte boligselskap.
Man kan også legge til egne tilleggsoppgaver her om ønskelig.
Personer utenfor styret kan også gis tilgang til HMS-modulen som f.eks vaktmester.

Pris: 4.990 kr (engangskost)

Lettstyrt gjennomfører opplæring av styret. Dette gjøres på nett eller hos kunden..

Med vennlig hilsen Jan Erik Myhrene
Tlf : 90780541 Mail: jan.erik@lettstyrt.no
.