NORIAN regnskapordbook

Kvalifisert flertall

Hva betyr Kvalifisert flertall?

Vi vil gi deg svaret på det

Et krav om kvalifisert flertall kan innebære at for eksempel 2/3 må stemme for et vedtak. og forutsetter at et flertall av alle de stemmeberettigede i en sak avgir sammenfallende stemmer ved en avstemming.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!