Digital kurs 05.mars 2024

Hvordan gjennomføre et godt årsmøte?

Årsmøte er boligselskapets øverste myndighet og kan ta avgjørelser som den enkelte boligeier må rette seg etter. Vi vet at prosessen med forberedelser og gjennomføring av årsmøte kan være krevende dersom det ikke planlegges på en god måte. Norian tilbyr kurs for hvordan styret i boligselskaper skal gjennomføre et årsmøte på en trygg og effektiv måte. Kurset gir innsikt i styrets ansvar og oppgaver i henhold til gjeldene lovverk.

På kurset vil vi gjennomgå følgende temaer:

  • Forberedelser til årsmøte
  • Styrebehandling av saker
  • Formulering av gode vedtak
  • Innkalling og varsler
  • Gjennomføring av et godt årsmøte
  • Digitale møter i styreportalen
  • Etterarbeid og konstituering av nytt styre

Påmelding: 
Tidspunkt: 05. mars kl 17:00- 19:00
Digitalt via Teams
Pris: Kr 500 per boligselskap

Meld deg på her!