Kultur og verdier

NORIANs mål er å alltid utvikle våre tjenester og løsninger for våre kunder.

Kultur og verdier

Spar tid og opplev økt trygghet med en effektiv og moderne lønnsprosess.

Våre verdier

Kunden først

Vi er oppmerksomme på kundens behov og utvikler et genuint partnerskap for å skape verdi både for kunden og NORIAN.

Engasjement

Vi er proakative og drevet av ønsket om å lykkes

Samarbeid

Vi respekterer hverandre og bidrar med både kompetanse og jobtilfredshet.

Innovasjon

Vi arbeider stadig for å forbedre oss gjennom nye, smarte og effektive løsninger.

Norian Academy

NORIAN Academy organiserer tusenvis av kurs og opplæringer for våre ansatte og vi har utviklet flere sertifiseringsprogrammer internt i vår organisasjon.

Norian organiserer årlige spesifikke kurs for våre ansatte innenfor de fagområdene de jobber med og vi sertifiserer ansatte i både lønnssystemer og spesifikke fagområder.

Utvide teksten

Formålet med Norian Academy er å sikre en strukturert tilnærming til opplæring av nyansatte og å utvikle eksisterende ferdigheter til å være klar for fremtiden. Målet er å bygge en sterk kultur som fokuserer på fag- og systemkomeptanse, kvalitet, samarbeid, innovasjon, proaktivitet og problemløsing for å styrke våre kunder.

Kontinuerlig forbedring

NORIANs mål er å alltid utvikle våre tjenester og løsninger for våre kunder. Vi benytter en strukturert tilnærming basert på Lean filosofi som tilrettelegger og motiverer alle ansatte til å bidra med innovasjon hver eneste dag. Vi følger opp og belønner alle forbedringer og har implementert mer enn tusen innovative ideer hvert år.

 • Intelligent automation
 • Prosessforbedring
 • Best practise
 • Robotics
 • Dokumentasjon
 • Kvalitet
 • Intelligent automation
 • Prosessforbedring
 • Best practise
 • Robotics
 • Dokumentasjon
 • Kvalitet
Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg.
Kom i kontakt med oss.

Vi vil gjerne høre fra deg. Kom i kontakt med oss.