NORIAN regnskapordbook

Kostnader

Hva betyr Kostnader?

Vi vil gi deg svaret på det

Kostander påløper for virksomheter når de skal oppnå en viss fordel. Man kan skille mellom direkte og indirekte kostnader.
Med direkte kostnader menes en virksomhets kostnader knyttet til varer, tjenester og lønn i produksjonen, det være seg en restaurants innkjøp av råvarer eller kjøp av regnskapstjenester.
Med indirekte kostnader menes kostnader som ikke kan knyttes til selve produksjonen, eksempelvis kontorrekvisita ol.
De fleste virksomheter vil ha både faste og variable kostnader. Benytter man en restaurant som i eksempelet over vil faste kostnader typisk kunne være husleie, mens variable kostnader kan være kjøp var råvarer.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!