Skip to main content

NORIAN regnskapordbook

Kontoplan

Hva betyr Kontoplan?

Vi vil gi deg svaret på det

En kontoplan er en oversikt over alle kontoer som kan benyttes i et selskaps regnskap. Hensikten med en kontoplan er å kunne gi et godt overblikk over selskapers økonomi.

Man deler kontoplanen inn i en balanse og et resultatregnskap. Balansen består av selskapets eiendeler, egenkapital og gjeld. Mens resultatregnskapet består av inntekter og kostnader. Hver konto i kontoplanen har 4 siffer, og hver konto har egne navn og unike kontonummer. Kontoplan NS 4102 er en standarisert kontoplan tilpasset norske selskaper, og er bygd opp på følgende måte:

1 – eiendeler

2 – egenkapital og gjeld

3 – inntekter

4 – varekostnader

5 – lønnskostnader

6 – annen driftskostnad, av- og nedskrivning

7 – annen driftskostnad, av- og nedskrivning

8 – finansinntekter og kostnader

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!