NORIAN regnskapordbook

Juridisk person

Hva betyr Juridisk person?

Vi vil gi deg svaret på det

Et rettssubjekt som ikke er en fysisk person og som opptrer utad som en enhet. Eksempler på juridisk person er staten, kommuner, statsinstitusjoner, bedrifter og selskaper.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!